Kirken logo

Tips og råd før rapportering (2018)

E-post sendt til registrerte brukere i januar 2018.

Vi minner om at frist for å rapportere alle tiltak og årsrapportspørsmålene (bak fanen «Årsrapporter») er 15. januar. Mange av dere er allerede i gang, og mange er også ferdige!

Ta likevel en titt på disse i tilfelle du bør rette opp noe:

De innrapporterte data brukes for å kunne måle, evaluere og utvikle trosopplæringsarbeidet både nasjonalt, regionalt og lokalt.

I planverktøyet har du mulighet for å hente ut rådata og sette opp tabeller i Excel som viser oppslutning og utvikling i din menighet og enhet. Se under fane «Rådata», hvor du velger hva slags data du vil se, filtrerer og legger til felter og tar utskrift i Excel. Om ikke lenge vil det også komme en statistikkvisning som viser de viktigste tallene på en oversiktlig måte.

Den beste måten å rapportere på er fortløpende i løpet av året. Planverktøyet kan åpnes i en nettleser på din smart-telefon, slik at du kan legge inn oppslutningstall og kommentarer umiddelbart etter endt tiltak.

Har du spørsmål, ta kontakt med din bispedømmerådgiver eller cb842@kirken.no.

Sist oppdatert 1. mars 2018