Kirken logo
Barnet i familien og menigheten

Barnet i familien og menigheten

Bok om familien og menigheten som to ulike miljøer som kan utfylle og berike hverandre

 • Alder
  0-2, 3-5, 6-8, 9-12
 • Laget av
  Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning (DMMH) i samarbeid med Kirkerådet og IKO.
 • Publisert
  08.10.2013
 • Oppdatert
  30.10.2023
 • Beskrivelse

  Utviklet med støtte fra Størst av alt - Trosopplæring i Den norske kirke

  Barnet i familien og menigheten

  Forfatterne av denne boka har et ønske om at alle barns oppvekst blir trygg
  og utviklende, både i familien og i kirken.
  Artiklene omhandler:
  • Barns møte med kristendom og kristen kultur i hjemmet
  • Familien i gudstjenesten – hvordan få mot og lyst til å ta med barna til gudstjenesten?
  • Familiens rett til og mulighet for å delta i menigheten – med sine utfordringer og sin historie 
  • Menighetens mulighet i Samhandlingsreformen 
  • Hjemmets betydning for kristen oppdragelse

  Boken kan bestilles i her