Kirken logo
Trosopplæring i hjemmet

Foto: pexels.com

Trosopplæring i hjemmet

SAMLESIDE: Ressursar for trusopplæring i heimen

 • Alder
  0-2, 3-5, 6-8, 9-12, 13-15
 • Laget av
  Forskjellige
 • Publisert
  27.09.2018
 • Oppdatert
  22.09.2023
 • Beskrivelse

  Trosopplæring i hjemmet

  Familien og hjemmet utgjør de viktigste aktørene for barn og unges oppvekst og utvikling.  Menigheten, foreldre/foresatte og faddere står sammen om oppdraget som oppfølgingen av dåpen innebærer. I denne ressursen finner du tips, triks og verktøy for hvordan menigheten kan legge til rette for trosopplæring i hjemmet.

  1 Tips og triks

  Last ned dette dokumentet med spørsmål, refleksjoner og tips for et godt og naturlig samarbeid mellom kirken og hjemmet. Her finnes gode forslag om hvordan utdelt kirkebok kan ta med seg trosopplæringen hjem.

  2 Spillelister med sangene fra Min Kirkebok

  I denne ressursen finner du link til spillelister på Spotify, Tidal og Apple music, med musikk fra Min Kirkebok 2, 4 og 6. Les mer her.

  3 Takk for i dag-appen

  Appen inneholder to spill, samt en dåpssalme og flere fine aftenbønner. Fortellerstemme finnes på bokmål, nynorsk, engelsk og tysk. Les mer her.

  4 Foreldreboka

  Foreldreboka - vokse sammen er en praktisk og jordnær bok om hvordan man kan dele tro i hjemmet. Boken inneholder både tips, aktiviteter og reflekssjonsspørsmål. Bestill boken her.

  5 Konfirmantundervisning i hjemmet

  Denne ressursen viser et opplegg for konfirmasjonsundervisning, der konfirmanten er forhindret å delta i ordinær undervisning grunnet sjukdom eller lignende. Les mer her.

  6 Kirkebok

  I ressursen om 4-årsbok finnes oversikt over tilgjengelige kirkebøker for utdeling fra IKO, Skriftshuset og Luther forlag. Her finnes også oversikt over "tilbehør" og opplegg knyttet til bøkene. Les mer her.

  7 Rapport: Trosopplæring i hjemmet

  I denne rapporten fra 2012 analyserer og vurderer KIFO hvordan menighetene samarbeidet med hjemmet, hvordan materiell deles ut til hjemmene og tas i bruk, og hvordan menighetene kommuniserer med og informerer hjemmet. Last ned forskningsrapporten her.

  8 Barnet i familien og menigheten

  I denne boken fra IKO og Dronning Mauds Minne Høyskole for lærerutdanning er det artikler om hjemmets plass i kristen opplæring, og hvordan familien kan inkluderes i kirken. Boken kan bestilles hos IKO.

  9 Bruk dåpslyset!

  En enkel brosjyre som kan deles/sendes ut til foreldre, for å markere dåpsdagen i hjemmet. Folderen kan bestilles hos IKO.

  10 Lag egen barnebibel

  Denne barnebibelen fra Verbum inneholder bibelfortellinger og enkle strek-tegninger, slik at barna selv kan fargelegge og tegne historien. Boken kan bestilles hos Verbum.

  11 Familieturen

  Turer for familien, med fokus på bibelfortellinger. Kjøp boken eller last ned fisketuren og påsketuren gratis i denne ressursen.