Kirken logo
KIFO-rapport: Etter konfirmasjonen - Exit eller transitt?

KIFO-rapport: Etter konfirmasjonen - Exit eller transitt?

En rapport som svarer på spørsmål om hva som skjer med ungdommer etter konfirmasjonstiden, er denne tiden en «exit»-fase eller «transitt»-fase?

 • Alder
  voksne/familie
 • Laget av
  KIFO
 • Publisert
  01.12.2020
 • Oppdatert
  30.10.2023
 • Beskrivelse

  Utviklet med støtte fra Størst av alt - Trosopplæring i Den norske kirke

  KIFO-rapport: Etter konfirmasjonen - Exit eller transitt?

  Oppslutningen om kirkelig konfirmasjon er høy i Norge, noe som gir Den norske kirke en bred kontaktflate med ungdom i starten av tenårene. Men etter konfirmasjonen mister kirken kontakten med mange av disse ungdommene. Hva skjer med disse? Er tiden etter konfirmasjonen en «exit»-fase der ungdom velger bort kontakt med kirken? Eller er det en «transitt»-fase som fører til nye former for tilknytning til kirken og til en ny «voksen» religiøs identitet? Hva tenker de i kirken som jobber med ungdom om det? Hva tenker ungdommen selv?

  Rapporten svarer på disse spørsmålene ved å analysere en undersøkelse blant ansatte med ansvar for ungdom i Den norske kirke, en landsdekkende undersøkelse rettet mot medlemmer i Den norske kirke, og elleve kvalitative intervjuer med unge voksne som er døpt og konfirmert i Den norske kirke. Med dette utgangspunktet utforsker rapporten hvordan ansatte i kirken vurderer kirkens ungdomsarbeid, og hva som kjennetegner unges kontakt og forhold til kirken i oppveksten, før og etter konfirmasjonen og ut i voksenlivet. Rapporten gir ny kunnskap om kirkens ungdomsarbeid og hva som kjennetegner unge voksnes ulike former for tro og tilknytning til kirken.

  Rapporten kan lastes ned på KIFOs nettside.

  Her kan du se opptak av webinar hvor KIFO presenterer rapporten.