Kirken logo
Luthers katekisme i trosopplæringen

Luthers katekisme i trosopplæringen

Bok om hvordan arven fra reformatorene kan og bør videreformidles i Den norske kirkes trosopplæring

 • Alder
  0-2, 3-5, 6-8, 9-12
 • Laget av
  VID Misjonshøskolen
 • Publisert
  15.11.2013
 • Oppdatert
  30.10.2023
 • Beskrivelse

  Utviklet med støtte fra Størst av alt - Trosopplæring i Den norske kirke

  Hva betyr det?

  Hva vil det si å være evangelisk-luthersk i vår tid? Forfatterne i denne boka reflekterer, med utgangspunkt i Luthers lille katekisme, over hvordan arven fra reformatorene kan og bør videreformidles i Den norske kirkes trosopplæring.

  Tradisjonelt har katekismen stått sentralt i luthersk trosformidling. I dag kan vi ikke legge Luthers pedagogikk til grunn for trosopplæringen, som om ingenting har skjedd på snart 500 år. Men kan kirken styrke både sin egen identitet og trosformidling, om kritiske perspektiver fra Luthers katekismer blir tatt mer på alvor i dagens trosopplæring? Her tematiseres store spørsmål som liv og død, synd og frelse: Hvordan snakker vi om dette i trosopplæringen?

  Boken kan kjøpes her.