Kirken logo
Samisk trosopplæring

Foto: Gunnar Westermoen

Samisk trosopplæring

Ressurser for samisk trosopplæring

 • Alder
  0-2, 3-5, 6-8, 9-12, 13-15, 16-18
 • Laget av
  Ulike bidragsytere
 • Publisert
  26.04.2021
 • Oppdatert
  30.10.2023
 • Beskrivelse

  Samisk trosopplæring

  Med samisk trosopplæring menes trosopplæring for barn og unge med samisk tilknytning. Trosopplæring skjer først og fremst i menighetene, men Samisk kirkeråd har et nasjonalt ansvar for samisk kirkeliv og arbeid med materiellutvikling.

  Les mer på nettsiden til Samisk kirkeliv. 
  Her finner du bl.a. Plan for samisk trosopplæring, trospplæringsmateriell på samiske språk mm.

  På nettsiden Gudstjenester og kirkelige handlinger finner du liturgier, bønner og andre ressurser for gjennomføring av gudstjenester på samisk, eller med noen gudstjenesteledd på samisk - inkludert lydopptak.

  Ved spørsmål ta kontakt med rådgiverne i Samisk kirkeråd:

 • Innhold

  Det finnes en egen nettside om samisk trosopplæring; OSKO.NO.

  Nettstedet Ovttas|Aktan|Aktesne er en samisk læremiddeltjeneste. På nettstedet finner du informasjon om samiske læremidler, og du kan låne disse via nettet fra Sametingets læremiddelsentral.

  Samisk kirkeråd arrangerer hvert år Samisk konfirmantleir.

  BØNNER

  Don leat nu fiinnis, ja mun beroštan dus/ Du er så fin og jeg bryr meg om deg og Bures boahtin/ Vel møtt

  Rohkos/ takkebønn

  Bønnene er på nordsamisk og norsk og hentet fra Kautokeino menighet.

  RESSURSER

  6. februar 2017 var det 100 år siden samens første landsmøte, og starten på kampen for rettferdighet for det samiske folk. Ekko brukte dagen til å lete etter den samiske folkesjela, spørre hvem som skal regulere reindriften og rote rundt i en flau del av norsk historie. Hør sendingen her.

  Samtaleopplegg om urfolk og trossutrykk Innspill til samtale med yngre og eldre barn om ulike tradisjoner for å være kristen (urfolk, samisk, tro, trosutøvelse, trosuttrykk).

  Kirkeårshjulet på nordsamisk kan bestilles hos Samisk kirkeråd.

  IKO har oversatt en rekke bøker og plakater til ulike samiske språk.

  Verbums oversikt over samiske barne- og ungdomsbøker.

Kontaktpersoner