Kirken logo
Grenser som skaper

Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Grenser som skaper

Om grensesetting og varhet for andres grenser

 • Alder
  13-15, 16-18
 • Varighet
  14 enkeltøvelser: 30 min til 2 timer
 • Laget av
  Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
 • Publisert
  10.10.2013
 • Oppdatert
  04.06.2024
 • Beskrivelse

  Utviklet med støtte fra Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke

  Grenser som skaper

  Her finner du flere praktiske øvelser om grensesetting og varhet for andres grenser, samt bevissthet om egne verdier og utvikling av egen dømmekraft (bl.a. ift mobbing, kjønnstematikk og samspill mellom gutter og jenter, seksualitet, leder-atferd, overgrep etc). Øvelsene kan bli utgangspunkt for samtale over temaer knyttet til seksuelle krenkelser, overgrep og vold. Målet er at unge ledere skal få hjelp til både å forholde seg til og forstå sine egne erfaringer.

  Last ned materiellet her.

  Siden temaene er sårbare, er det viktig at du har satt deg godt inn i stoffet før du gjennomfører en øvelse. Øv deg gjerne på øvelsene sammen med en voksen, før du gjennomfører det med ungdommene. Man bør minst være to ledere som leder øvelsene sammen.

  Øvelsene er lagt opp til bruk sammen med konfirmanter og unge ledere, og inkluderer alt fra «Vote-with-your-feet» til undervisning og samtalebaserte, etiske case. Den enkelte øvelse kan brukes inn i et opplegg som passer. Les mer om opplegget.

  Dette er metodemateriellet fra boken Grenser som skaper, utgitt av Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep og IKO.