Kirken logo
Input

Illustrasjonsbilde: Lommedalen menighet

Input

Konfirmantforeldrekvelder- med og uten konfirmanter

 • Alder
  voksne/familie
 • Laget av
  Lommedalen menighet
 • Publisert
  12.04.2017
 • Oppdatert
  17.01.2024
 • Beskrivelse

  Konfirmantforeldrekvelder

  Dette tilbudet til konfirmantforeldre er en kombinasjon av temakvelder for foreldre alene og kvelder sammen med konfirmantene.

  Den første samlingen setter konfirmasjon og trosopplæring inn i de nye rammene samfunnet gir: Ny grunnlov, kirkens løsrivelse fra staten, ny religionspolitikk, ny oppgavefordeling mellom hjem og skole, ungdomskulturen osv. Foreldre som oppdragere bør gjøres klar over at kirken trenger support og støtte fra alle sine medlemmer om den skal overleve i en sekulær og flerreligiøs verden. Kirken kan ikke lenger betraktes som et velferdsgode som er der alltid, og som staten tar seg av.

  Samling to handler om hvordan det er å ha en tenåring i huset, eller å være en tenåring i huset. Her er konfirmanter og foreldre sammen. Disse kan arrangeres med gutter og jenter hver sin kveld for å kunne være mer spesifikk mot problemstillinger som er ganske forskjellige for gutter og jenter. Det er et opplegg som gjør bruk av ulike teknikker som gjør det mulig for både foreldre og konfirmanter i grupper å få sagt noe om hva som er vanskelig uten å bruke navn eller å måtte snakke i jeg-form.

  Samling tre handler om at konfirmanter og foreldre har det felles at de skal planlegge en fest sammen. Målet er å setter festen i fokus for å få ungdommene på banen i tide og for å gi foreldre ideer til hvordan festen kan arrangeres. En slik kveld kan bidra til å få splittede familier til å sette konfirmanten i sentrum og ta noen beslutninger i tide, slik at det ikke skapes uro. Hele poenget er å få kostnadsnivået ned og gi ideer til innhold.

  Den fjerde samlingen er for foreldrene. Her har temaet vært utfordringer knyttet til ungdoms bruk av sosiale medier. I denne samlingen kan man invitere noen som har god kjennskap til ungdom og sosiale medier.

  Dette arbeidet er utviklet og gjennomføres av en arbeidsgruppe, og er et samarbeid mellom stab, frivillige og forskjellige ressurspersoner fra lokalmiljøet.

  Input - temakvelder for konfirmantforeldre

 • Innhold

  SAMLINGENE

  Samlingene varer ca.1,5 timer, pluss en liturgisk avslutning på ca. 15.min. Under følger kjøreplaner for samlingene samt noen vedlegg.

  1. Hva er konfirmasjon

  Det er et mål å gi foreldrene påfyll om hva konfirmasjon er, si noe om ny ordning for kirke/stat, ny grunnlov, ny religionspolitikk, kristendomsdelen i RLE, konfirmasjonens teologiske betydning og hva som vektlegges i konfirmanttiden i den lokale kirken. Det er viktig bekrefte foreldrenes rolle i de unges liv.  Avsluttes med vandring i kirkerommet.

  Vedlegg:

  Hva er konfirmasjon
  Konfirmantforeldrevandring
  Vandringen i bilder
  Vandring (Bearbeidet av RE.Hanish)

  2. Hjelp, jeg har en tenåring i huset

  For konfirmanter og konfirmantforeldre

  Målet er å sette fokus på livet unge og foreldre har sammen, hva som er fint og hva som er utfordrende. Det er også en anledning å sette tro på dagsorden, og vise dem at dette kan vi snakke sammen om.

  Dette er samtalekvelder for foreldre sammen med sine ungdommer. Man kan ha en kveld der alle inviteres. Av erfaring ser vi at man får mer ut av kvelden hvis gutter og jenter har hver sin kved. Om man deler opp, bør det skje samme uke for begge grupper.

  Vedlegg:

  Kjøreplan
  Samtale
  Livet er… (PowerPoint)
  Gud er som…(PowerPoint)

  3. Konfirmasjonsfesten

  Hensikten er å få familiene til å involvere ungdommene i planleggingen og de trenger ofte noe konkret å planlegge ut fra, særlig hvis de ikke har deltatt i andre konfirmasjoner nylig. Programmet for kvelden avgjøres av hva en har av ressurser lokalt.

  Vedlegg:

  Kjøreplan
  Introduksjon – manus
  Konfirmantens tale (taleverksted for konfirmantene – til utdeling)
  Huskeliste for planlegging av konfirmasjon

  Sosiale medier

  Her er målet å utfordre foreldre til å bli kjent med sine unges nettvaner. Få kjennskap til noe av det livet som de unge lever nettet. Motivere til å ta «de vanskelige samtalene».

  Vedlegg:

  Kjøreplan

   

  LITURGISK AVSLUTNING

  Målet er å gi foreldrene innblikk i hva konfirmantene lærer i konfirmasjonstiden, ved å bruke salmer som konfirmantene også skal lære, ta i bruk for eksempel Kristuskransen (hvis den brukes i konfirmasjonstiden) eller bibeltekster som er sentrale i konfirmantplanen

  Vedlegg:

  Liturgisk avslutning

  Kveldsliturgi (eksempel)

 • Kommunikasjon

  Beskrivelse

  Når det gjelder kommunikasjon om Input gjør vi dette på følgende måte:

  1. Informere tydelig om foreldretilbudet i brosjyrer som sendes ut med informasjon om konfirmasjonstiden (se eget vedlegg). På denne måten skaper vi et inntrykk av at dette er en selvsagt del av det å ha konfirmant, selv om vi ikke kaller det «obligatorisk».
  2. Input står som en del av «terminlista»
  3. Informere om tilbudet på årets første informasjonsmøte for konfirmanter og foreldre
  4. Sende direkte invitasjon via epost før hver enkelt samling (se vedlegg for dette)
  5. Legge ut artikler på menighetens hjemmeside, og evt. via Facebook
  6. Sende sms-påminnelse dagen før


  Vedlegg:

  Input brosjyre

  Invitasjoner til de 4 kveldene (5 eksempler):

  Invitasjon 1. Inputsamling

  Invitasjon 2. Inputsamling gutter

  Invitasjon 2. Inputsamling jenter

  Invitasjon 3. Inputsamling

  Invitasjon 4. Inputsamling