Kirken logo
Nettkonfirmant

Illustrasjonsbilde: Sjømannskirken

Nettkonfirmant

For konfirmanter i utlandet og i Norge

 • Alder
  13-15
 • Laget av
  Sjømannskirken
 • Publisert
  08.09.2015
 • Oppdatert
  05.04.2024
 • Beskrivelse

  Utviklet med støtte fra Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke.

  Nettkonfirmant

  Nettkonfirmanttilbudet er laget for norske ungdommer fra 13 år, som tilbringer hele eller deler av konfirmanttiden i utlandet, og som av ulike grunner ikke kan delta i undervisningen ved en av Sjømannskirkens utestasjoner.

  Sjømannskirken tilbyr nettkonfirmantopplegget også til bruk for menigheter i Norge, som et supplement i den vanlige konfirmantundervisningen. Er du konfirmant og lurer på om du kan være nettkonfirmant? Da må du ta kontakt med menigheten på ditt hjemsted og høre om de tilbyr dette.

  Opplegget finnes på nettkonfirmant.no

  Temaene for nettkonfirmant – leksjonene er som følger:

  1. Konfirmanttiden
  2. Bibelen
  3. Tro og tvil
  4. Gud – Vår skaper
  5. Skaperen og skapningen
  6. Jesus – Vår frelser
  7. Tilgivelse og nåde
  8. Den Hellige Ånd
  9. Budene
  10. Hva er et menneske
 • Innhold

  Nettkonfirmant i Norge:

  Nettopplegget er basert på 10 leksjoner om kristen tro og om det å være menneske. Det er lærebok, bibel, filmer og oppgaver knyttet til de 10 ulike leksjonene, og alt ligger på nettet. Hver leksjon, som inneholder ca. 10 oppgaver, sendes samlet inn for å bli registrert som fullført.  Konfirmantlæreren er tilgjengelig for spørsmål og samtale gjennom nettsiden i hele perioden. Når leksjonens oppgaver er fullført åpnes en ny leksjon for konfirmanten. Det beregnes ca. 14. dager på hver leksjon for at man skal få fullført på normert tid. Lærebok, bibel og filmer ligger enkelt å finne frem i på nettkonfirmant.no. Alle må ha tilgang til PC/Mac/nettbrett, internett og egen e-postadresse. Menigheter som melder seg til nettkonfirmanttilbudet må selv finne konfirmantlærere som følger opp og besvarer leksjonene for sine konfirmanter. Det å gi nettkonfirmanten et felleskap og gode relasjoner i konfirmanttiden hviler også på den enkelte menighet som ønsker å bruke nettkonfirmantopplegget.

  PRIS

  1-4 konfirmanter: kr 300 pr konfirmant
  5–24 konfirmanter: kr 250 pr konfirmant
  25–100 konfirmanter: kr 150 pr konfirmant

  Mer informasjon og påmelding finner du her.

  Nettkonfirmant i utlandet

  HVORDAN

  Nettopplegget er basert på 10 leksjoner om kristen tro og om det å være menneske. Til hver leksjon følger ca. 10 oppgaver som konfirmanten besvarer og sender til sin konfirmantlærer for å bli registrert som fullført. Konfirmantlæreren er tilgjengelig for spørsmål og samtale gjennom nettsiden i hele perioden. Når leksjonens oppgaver er fullført åpnes en ny leksjon for konfirmanten. Det beregnes 14. dager på hver leksjon for at man skal få fullført på normert tid. Lærebok, bibel og filmer ligger enkelt å finne frem i på nettkonfirmant.no. Alle må ha tilgang til PC/Mac/nettbrett, internett og egen e-postadresse. Konfirmasjonen kan ikke avholdes før siste leksjon er levert, da vil konfirmanten kunne motta bevis på gjennomført konfirmantundervisning hvis konfirmasjonshandlingen skal gjennomføres av andre enn konfirmantlæreren.

  NÅR OG HVOR

  Undervisningen legger til rette for konfirmasjon i mai eller i september. For de som skal konfirmeres på våren starter undervisningen i oktober og blir sluttført i april. For de med konfirmasjon på høsten starter undervisningen senest i januar og sluttføres i juni. Selve konfirmasjonen kan finne sted enten ved nærmeste Sjømannskirke, i hjemmemenigheten i Norge, eller med en ambulerende Sjømannsprest på et avtalt sted.

  BESØK OG LEIR

  Vi ønsker at alle konfirmanter får besøk av sin konfirmantlærer eller at konfirmanten med familie besøker sin nærmeste Sjømannskirke i løpet av konfirmanttiden. Det er et ønske at det arrangeres gudstjeneste under besøket, og at konfirmanten deltar aktiv i denne. Så ta tidlig kontakt med nærmeste Sjømannskirke og avtal når et slikt besøk kan passe.

  Men mest av alt ønsker vi at konfirmanten får deltatt på en eller flere av leirene som arrangeres av Sjømannskirken eller i hjemmemenigheten (sommerleir). Sjømannskirken arrangerer regionale leirer for nettkonfirmantene i New York, London, Dubai og Singapore. Noen regioner har leir både høst og vår og det er ønskelig at konfirmantene er med på begge uavhengig om de skal konfirmeres vår eller høst. Når du melder deg på vil du få informasjon om hvilken leir som er mest aktuell for deg.

  PÅMELDING

  Frist for påmelding er 1.oktober for vårkonfirmasjon, og 1.desember for høstkonfirmasjon. Konfirmanten melder seg på via skjemaet som du finner her. Når konfirmanten er påmeldt vil han eller hun få tildelt sin konfirmantlærer og få tilsendt informasjon om innlogging til nettkonfirmantsidene våre. Dette skjer i begynnelsen av oktober for vårkonfirmantene og fortløpende for høstkonfirmanter.

Kontaktpersoner