Kirken logo
Trosopplæringsabonnementer

Hentet fra Dnk´s Bildearkiv

Trosopplæringsabonnementer

Trosopplæringsabonnementer er et alternativ til tilhørigordningen slik at barn som ikke er medlemmer av Dnk, kan få tilsendt tilbud om tiltak og aktiviteter for barn i menigheten.

 • Alder
  voksne/familie
 • Laget av
  Kirkerådet
 • Publisert
  12.01.2024
 • Oppdatert
  29.02.2024
 • Beskrivelse

  Da den nye trossamfunnsloven trådte i kraft 1. januar 2021, måtte alle barn registrert som tilhørige slettes fra medlemsregisteret (omtrent 100 000 barn).

  Alle foreldre som hadde barn registrert som tilhørige, fikk tilbud om å registrere seg som trosopplæringsabonnenter. Dette var en ny løsning som ble lansert som et alternativ til tilhørigordningen slik at også barn som ikke er medlemmer, kan få tilsendt tilbud om tiltak og aktiviteter for barn i menigheten.

  Trosopplæringsabonnenter registrerer seg enklest via Min side. Dette kan både medlemmer og ikke-medlemmer gjøre.

  Det viktigste du som er ansatt i lokalmenighet kan gjøre, er å oppfordre foresatte til barn som ikke er døpt, men som ønsker å ta del i kirkens aktiviteter på vegne av barnet, om å lese mer på Min side på kirken.no og eventuelt registrere et abonnement der.

 • Fremgangsmåte

  Ikke alle kan bruke Min side ettersom den krever innlogging med bank-ID. Du som ansatt kan også legge inn foresattes barn. Dette må gjøres i medlemsregisterets egen applikasjon, og det må innhentes samtykke.

  Det er svært viktig at de som har registrert seg som trosopplæringsabonnent, ikke blir uteglemt når du inviterer til aktiviteter som babysang, 4-årsbok o.l. Når du sender ut invitasjoner, må du derfor søke frem både medlemmer og trosopplæringsabonnenter.

  Hvis du bruker medlemsregisterets egen applikasjon til å hente ut lister, henter du ut barn av trosopplæringsabonnenter på samme sted som du henter ut medlemmer:

  Vitec Agrando har følgende oppskrift på å invitere trosopplæringsabonnenter til tiltak og andre aktiviteter:

  Opprett en gruppe i Medarbeideren. Marker gruppen og finn "Hent fra SKMR" under Importer/eksporter. Huk av for Trosopplæringsabonnenter. Søkeresultatet du får er fra ditt sokn/område. For å gjøre dette må ditt personnummer være registrert på din bruker i Medarbeideren og du må ha tilgang til medlemsregisteret.

  Kirkedata har ikke laget noen egen oppskrift, men akkurat som i medlemsregisteret er det en egen knapp for å hente ut trosopplæringsabonnenter:

Kontaktpersoner