Kirken logo
Evalueringsskjema for trosopplæringstiltak

Foto: picjumbo.com

Evalueringsskjema for trosopplæringstiltak

Mal og erfaringer

 • Alder
  3-5, 6-8, 9-12, 13-15, 16-18, voksne/familie
 • Laget av
  Bjugn menigheter
 • Publisert
  03.04.2013
 • Oppdatert
  22.09.2023
 • Beskrivelse

  Evalueringsskjema kan være en verdifull ressurs i gjennomføringen av tiltak i menigheten. Hensikten med evalueringen er å gi deg som arbeider med dette noen enkle råd/tips om hvordan bli bedre.

  F.eks kan foreldre/foresatte få disse skjemaene når de kommer på søndag/avslutningen, og i forbindelse med at de fyller ut skjemaet få en mulighet til å kort høre med barna hvordan de opplevde opplegget.

  Erfaringen er at enkle skjema blir besvart.
  Husk å henvende deg til «folk flest». Blir skjemaene «for kristne» mister foreldre/foresatte motivasjonen, eller så er de kanskje redde for at de «ikke kan nok» om kristne spørsmål? Unngå derfor følgende:
  – Blir det mer enn seks spørsmål og kommentarerfelt, kommer ikke utfylte skjema i retur.
  – Å be dem sende inn besvart skjema i etterkant fungerer dårlig.

  Her finner du grunnmal for et evalueringsskjema, Tårnagent spørreskjema og samlet svar (de to siste for å gi en ide om åssen det kan se ut). Bruk det som mal, og tilpass det ditt trosopplæringstiltak!

  Last ned mal for evalueringsskjema her.