Kirken logo
Læreplaner og fagsamarbeid i videregående skole

Læreplaner og fagsamarbeid i videregående skole

Denne oversikten viser mulige temaer for skole/kirke-samarbeid basert på læreplaner i videregående skole.

 • Alder
  16-18
 • Publisert
  08.03.2024
 • Oppdatert
  22.05.2024
 • Fagsamarbeid med videregående skole

  Denne oversikten er ment å gi noen ideer til å etablere fagsamarbeid mellom videregående skoler og kirken. Eksemplene på læreplanmål er langt fra uttømmende, men målet er å vise noen av de fagområdene hvor kirken kan tilby skolen et faglig opplegg.

   

  Elever på studieforberedende utdanningsprogrammer har fellesfaget Religion og etikk (Vg3) med en rekke relevante kompetansemål for skole/kirke-samarbeid, men et slikt samarbeid kan like gjerne knyttes til andre fag og er relevant både for yrkesfag og studieforberedende utdanningsprogrammer. 

   

   

 • Utdanningsprogrammer i videregående skole

  Oversikten er strukturert ut fra fag og trinn. Ettersom det er et stort mangfold av valgfrie fag som tilbys på skolene, er denne oversikten basert på fag som hele klassen har felles.

  Det er viktig at man setter seg inn i hvilke utdanningsprogrammer som tilbys på skolene man skal samarbeide med, slik at det tilbudet som gis samsvarer med fagene elevene har. På de yrkesfaglige utdanningsprogrammene er det ofte lettest å få til fagsamarbeid på Vg1 (før elevene går videre til spesialisering og evt. læretid) eller for elever som tar påbygg med studieforberedende fag på Vg3. Forslagene til fagsamarbeid under gjenspeiler dette.

  De studieforberedende utdanningsprogrammene er:

  • Idrettsfag
  • Kunst, design og arkitektur
  • Medier og kommunikasjon
  • Musikk, dans og drama
  • Studiespesialisering

  De yrkesfaglige utdanningsprogrammene er:

  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Elektro og datateknologi
  • Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
  • Helse- og oppvekstfag
  • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
  • Naturbruk
  • Restaurant- og matfag
  • Salg, service og reiseliv
  • Teknologi- og industrifag
 • Fagsamarbeid ut fra læreplanmål

  Studieforberedende utdanningsløp

  Forslag til fagsamarbeid studieforberedende

  Dette omfatter fellesfagene:

  • Religion og etikk
  • Historie
  • Norsk
  • Samfunnskunnskap

  I tillegg sies det noe om samarbeid innenfor utdanningsprogrammene KDA (kunst, design og arkitektur) og MDD (musikk, dans og drama).

  Yrkesfaglig utdanningsløp

  Forslag til fagsamarbeid (yrkesfag)

  Dette omfatter fagene:

  • Norsk Vg3 påbygg
  • Samfunnskunnskap Vg2
  • Historie Vg3 påbygg

  I tillegg sies det noe om samarbeid innenfor utdanningsprogrammene SSR (salg, service og reiseliv), HO (helse og oppvekstfag) og HDP (håndverk, design og produktutvikling).

 • Tverrfaglige temaer

  Her gis det noen eksempler på aktiviteter som kan egne seg i forbindelse med de tverrfaglige temaene i læreplanen (folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling).  

  Tverrfaglige perspektiver er viktige for alle fag i skolen, og læreplanverket har trukket frem tre tverrfaglige temaer som spesielt skal prege opplæringen. Med tanke på et skole/kirke-samarbeid kan det altså være gode grunner til å tenke tverrfaglig og nevne dette eksplisitt når menigheten kommuniserer med skolene.

  Bærekraftig utvikling kan f.eks. tas inn i prosjekter knyttet til klima/miljø som gjenbruksaktiviteter, etablering av “kirkehage” eller andre dyrkningsprosjekter, kunstverksted i kirken (f.eks. collage-teknikk med bruk av søppel eller utsmykning med ting man finner i naturen), aktiviteter rundt mat og rettferdig fordeling, temadag knyttet til samisk kultur og tradisjon m.m.

  Folkehelse og livsmestring kan blant annet sees i sammenheng med temaer knyttet til eksistensielle spørsmål, egen identitet, kjønn og kjønnsroller, innsats for andre/diakonalt arbeid og betydningen av å være en del av et fellesskap.

  Demokrati og medborgerskap kan f.eks. kobles til opplegg som handler om å motarbeide utenforskap og ekstreme holdninger (case-oppgaver i grupper, panelsamtaler m.m.), aktiviteter knyttet til nasjonaljubileet 2030, lokal kulturarv, undervisningsopplegg/aktiviteter knyttet til temaer innenfor sannhet og forsoning, samtale om kontroversielle emner og øvelser i perspektivering o.l.

Kontaktpersoner