Kirken logo
Læreplaner og fagsamarbeid i grunnskolen

Læreplaner og fagsamarbeid i grunnskolen

Denne oversikten viser mulige temaer for skole/kirke-samarbeid basert på grunnskolens læreplaner.

 • Alder
  6-8, 9-12, 13-15
 • Publisert
  08.03.2024
 • Oppdatert
  22.05.2024
 • Fagsamarbeid med grunnskolen

  Denne oversikten er ment å gi noen ideer til å etablere fagsamarbeid mellom skolen og kirken. Eksemplene på læreplanmål er ikke uttømmende, men målet er å vise noen av de fagområdene hvor kirken kan tilby skolene et faglig opplegg. KRLE-faget har naturligvis en rekke kompetansemål som kan være aktuelle, men skole/kirke-samarbeid kan også skje innenfor andre fag. 

  Oversikten er strukturert ut fra fag på 1.-4. trinn, 5.-7. trinn og 8.-10. trinn. Skolens læreplaner sier ikke nødvendigvis noe om på hvilket trinn fagopplæringen skal skje, så her er det viktig å ha god dialog med lokale skoler for å høre hvordan de har organisert fagene og når det passer best at kirken tilbyr relevante opplegg.  

  Under gis det også noen eksempler på aktiviteter som kan egne seg i forbindelse med de tverrfaglige temaene i læreplanen (folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling). 

  Tilbud i forbindelse med SFO-tid tas ikke opp i denne oversikten.

   

 • Kompetansemål 1.-4. trinn

  Fagsamarbeid med utgangspunkt i læreplanens kompetansemål for 1.-4. trinn. Forslaget omfatter fagene:

  • KRLE
  • mat og helse
  • matematikk
  • samfunnsfag
  • musikk

  1.-4. trinn, kompetansemål og mulige aktiviteter.docx

 • Kompetansemål 5.-7. trinn

  Fagsamarbeid med utgangspunkt i læreplanens kompetansemål for 5.-7. trinn. Forslaget omfatter fagene:

  • KRLE
  • kunst og håndverk
  • samfunnsfag
  • musikk
  • mat og helse

  5.-7. trinn, kompetansemål og mulige aktiviteter.docx

 • Kompetansemål 8.-10. trinn

  Fagsamarbeid med utgangspunkt i læreplanens kompetansemål for 8.-10. trinn. Forslaget omfatter fagene:

  • KRLE
  • samfunnsfag
  • kunst og håndverk
  • norsk
  • innsats for andre (valgfag)

  8.-10. trinn, kompetansemål og mulige aktiviteter.docx

Kontaktpersoner