Kirken logo

Registrering av Grønn kirke

Registrering av grønne menigheter i Miljøfyrtårnportalen opphører, og alle menigheter, også de som tidligere har vært grønne menigheter, må registrere seg på nytt på Kirka Vår.

Registrering av Grønn kirke
Publisert 2. mai 2024
Oppdatert 06.05.2024

Grønn menighet har i over 20 år vært et konsept for lokalkirken til å gi sin tilslutning til kirkas grønne engasjement. Ved slutten av 2023 var over 430 menigheter registrert som grønn menighet.

Det engasjementet er blitt bekreftet og etterspurt av Kirkemøtet og andre sentrale kirkelige organer en rekke ganger. Etter at Kirkerådet har jobbet over lengre tid med en revidering og Stiftelsen Kirkeforskning har bekreftet dens relevans, skjer det en betydelig endring og nylansering:

«Grønn kirke»

Konseptet lanseres etter påske 2024 under navnet «Grønn kirke» på det nye planleggingsverktøyet Kirka vår, og det er utarbeidet en ressurs om hvordan man blir Grønn kirke her. Det er laget informasjon for alle rådgivere fra bispedømmekontorene som skal veilede menighetene i bruken av Kirka vår.

Informasjon til menighetene

Både eksisterende og nye grønne menigheter må registrerer seg på den nye plattformen. Dette vil  kreve god informasjon fra oss sentralt, grønn-kontakt på bispekontorene og ikke minst med hjelp fra proster og kirkeverger.