Kirken logo
Hvordan endre informasjon om organisasjonsenheter i Den norske kirke

Hvordan endre informasjon om organisasjonsenheter i Den norske kirke

Det er viktig at kontaktinformasjon for kirkelige enheter er oppdatert. Her finner du oppskrift på hvordan dette gjøres.

 • Laget av
  Kirkerådet
 • Publisert
  23.11.2022
 • Oppdatert
  15.05.2024
 • Beskrivelse

  Skal du endre kontaktinformasjonen for sokn, fellesråd, bispedømme eller prosti? Finn fremgangsmåte under.

  Endre informasjon for sokn eller fellesråd

  Opplysninger om sokn og fellesråd oppdateres gjennom å sende samordnet registermelding til Enhetsregisteret.

  Klikk her for å sende Samordnet registermelding.

  Endre informasjon for prosti eller bispedømmeråd

  Endringer for prostier og bispedømmeråd ordnes internt i Den norske kirke.

  Send e-post om endringene som skal gjøres til support@kirken.no.

   

  Mer om å endre informasjon om organisasjonsenheter i Den norske kirke

  Kirkerådet henter opplysninger derfra og vedlikeholder ikke noen egen oversikt over sokn og fellesråd. Informasjonen som er registrert i Enhetsregisteret, er også informasjonen som automatisk vises på kirken.no.

  Oversikt over Den norske kirkes enheter med tilhørende kontaktinformasjon er lagret i medlemsregisterets database siden disse enhetene brukes både til selve medlemsregisteret og til føring av kirkelige handlinger. I og med at soknene i Den norske kirke er selvstendige rettssubjekter, er alle sokn registrert i Enhetsregisteret.

  Også fellesrådene registreres i Enhetsregisteret. Siden alle opplysninger om sokn og fellesråd skal registreres i Enhetsregisteret, har Kirkerådet valgt å hente opplysninger herfra fremfor å vedlikeholde egen database. Benytt lenken nedenfor til samordnet registermelding til å oppdatere opplysninger om sokn og fellesråd.

  Samordnet registermelding som sokn og fellesråd kan bruke

  Etter at Den norske kirke gikk ut av statsforvaltningen, kan ikke lenger prostier og bispedømmeråd ha egne organisasjonsnumre i Enhetsregisteret. Det er dermed heller ikke lenger mulig å oppdatere informasjon om enhetene gjennom å sende registermelding til Enhetsregisteret. Inntil vi har en bedre løsning på plass, må slike endringer ordnes internt til support@kirken.no.