Kirken logo
Kirken i det offentlige rom

Kirken i det offentlige rom

Hvordan skal kirken engasjere seg i det offentlige rom? Dette er temaet i studiedokumentet "Kirken i det offentlige rom", som Det lutherske verdensforbund (LVF) ga ut i 2016.

 • Publisert
  10.01.2023
 • Oppdatert
  10.01.2023
 • Beskrivelse

  "Hele verden angår Gud. Spørsmålet blir derfor ikke om Den norske kirke skal engasjere seg i det offentlige rom, men på hvilken måte.»

  Slik lyder forordet til den norske utgaven av studiedokumentet «Kirken i det offentlige rom». Dokumentet er en hjelp til faglig samtale om det teologiske grunnlaget for lutherske kirkers samfunnsengasjement og hvordan dette kommer til uttrykk i konkrete saker i dagens samfunn.

  Det lutherske verdensforbund (LVF) ga i 2016 ut studiedokumentet The Church in the Public Space. Dokumentet ønsker «å løfte fram samfunnsengasjementet som kirkens kontinuerlige svar på den friheten vi har fått «i Kristus, et kall til å elske og tjene vår neste» (s. 12). Heftets kapitler avsluttes med spørsmål til samtale, og drøfter blant annet det teologiske grunnlaget for at den lutherske kirke engasjerer seg i samfunnet, samtidig som det kommenterer aktuelle problemstillinger som flyktningkrise, klimautfordringer og interreligiøse relasjoner.


  I desember 2017 ble dokumentet oversatt til norsk, i samarbeid mellom Mellomkirkelig råd og Bispemøtet. Dokumentet kan lastes ned her. Den engelske versjonen kan leses her.

 • Studieopplegg

  "Kirken i det offentlige rom" er et studiedokument utgitt av Det Lutherske Verdensforbund (LVF) og er ment som et bidrag inn i den pågående samtalen om kirkenes plass i det offentlige rom. Med hver sine forutsetninger er alle medlemskirkene i LVF en del av et offentlig rom. Studiedokumentet er delt inn i kapitler, som alle avsluttes med spørsmål som kan danne utgangspunkt for samtale mellom prester og andre kirkelige ansatte og frivillige.

  Studieopplegget kan lastes ned her

Kontaktpersoner