Kirken logo
Forandringsagenter (del 1)

Forandringsagenter (del 1)

Samtaleopplegg og ressurspakke om skaperverket og det å være Jesu etterfølger i dag

 • Laget av
  Kirkerådet
 • Publisert
  13.02.2023
 • Oppdatert
  20.06.2024
 • Beskrivelse

   

  Hva betyr det å være Jesu etterfølger i dag? Hvordan kan vi etterleve "vern om skaperverket" og "kamp for rettferdighet" i hverdagen?

  'Forandringsagenter' er et opplegg på seks samlinger med felles fokus, og individuell og kollektiv hverdagspraksis mellom samlingene. I denne ressursen er materiell til samling 1-3. De neste tre er i "Forandringsagenter (del 2)".

  Hvorfor 'forandringsagenter'?

  Når Jesus startet sitt virke på jorden, kalte han noen til å bli med ham på hans vandring: «Følg meg.» De som valgte å følge dette kallet ble kalt hans disipler. De var sammen med ham i alt han opplevde, sa og gjorde. Etter de rystende opplevelser av hans korsfestelse, død, oppstandelse og himmelfart ble de i den første pinsen opphavet til den kristne kirken.

  Siden har kristne spurt gjennom alle tider: Hva betyr det å være Jesu etterfølger i dag, i våre liv og våre samfunn? Mange, som Frans av Assisi i Italia på 1200-tallet og Hans Nilsen Hauge i Norge på 1800-tallet, ble forandringsagenter i sin tid og satte varige spor.

  I dag lever vi i en tid som er preget av store og globale problemer som krig og konflikter, pandemi, klima- og miljøkriser og økende ulikhet. Det er lett å bli redd, føle avmakt og motløshet.

  Bakgrunn er at Ungdommens kirkemøte 2021 behandlet miljøsaken UKM 05/21 Sorg, sinne, handling og håp. I vedtaket står det: Som kristne tror vi på Gud som skaper, frelser og livgiver. Derfor angår klima- og miljøkrisen kirken. Vårt oppdrag er klart: Gud er gartner og vi er skapt i hans bilde. Vi skal passe Guds hage, velge livet, elske Gud og vår neste. Men hva betyr det konkret i dag? 

  Til Ungdommens kirkemøte i 2022 utarbeidet Kirkerådet et opplegg som ble prøvd av tre grupper, og diskutert på UKM 2023. Det er det som presenteres her.

 • Innhold

  'Forandringsagenter' er en ressurspakke for grupper som vil samtale og samarbeide om å bli og være forandringsagenter. Utarbeidet av Kirkerådet i samarbeid med Korsveibevegelsen og Etter Kristus, et nettverk for kristent trospraksis .

  Innhold i denne delen:

  • Åpning og avslutning
  • -Samling 1: Om samlingene og tiden i mellom
  • Samling 2: Søke Jesus Kristus
  • Samling 3: Bygge fellesskap

  I del 2:

  • Samling 4: Leve enklere
  • Samling 5: Fremme rettferdighet
  • Samling 6: Avslutning
  • Temaark Mat
  • Temaark Forbruk
  • Temaark Ducky, klimakalkulator og klimakonkuranse
 • Åpning og avslutning

  Hver samling bør starte og slutte på samme måte, med en liten felles liturgi. Her er det samlet tekster til felles åpning, veksellesning og avslutning av alle samlinger.

  Åpning og avslutning

  Åpningsmantra

  (Et mantra er kraftfulle ord eller setninger som vil rette vår oppmerksomhet i en felles retning. Vi kan vel like gjerne kalle det en åpningsbønn for vår samling der vi ber Jesus om hans nærvær:)

  Fylt av kjærlighet         Lyde vår skaper            Tjene det skapte

  Fylt av kjærlighet         Leve enkelt                  Pust bønn

  Være skapende             Fylt av kjærlighet

   

  eller

   

  Veivalg – Beslutning:

  Jeg vil følge Jesus Kristus.

  I en tid hvor så mye kaller på min oppmerksomhet,

  vil jeg søke Jesus Kristus.

  I en tid hvor sterke krefter splitter,

  vil jeg bygge fellesskap.

  I en tid hvor overfloden tynger,

  Vil jeg leve enklere.

  I en tid hvor uretten råder,

  Vil jeg fremme rettferdighet

  (Denne beslutningen kan man også bruke ved samlingens slutt)

   

  Veksellesning:

  En kristen bønn i enhet med skapelsen[1]:

  I           Far, vi priser deg med alle dine skapninger.
              De er utgått fra din allmektige hånd;

  II         de er dine, fylt med ditt nærvær og din ømme kjærlighet.

  I+II      Lovet være du!

  I           Guds sønn, Jesus, gjennom deg ble alt skapt.

              Du ble unnfanget i Jomfru Marias skjød,
        du ble en del av denne jord, og du så denne verden med menneskelige øyne.

  II         I dag lever du i alle skapninger
             i din oppstandne herlighet.

  I+II      Lovet være du!

  I           Hellige Ånd, ved ditt lys leder du verden mot Faderens kjærlighet
              og står skapelsen bi mens den sukker i fødselsrier.

  II         Du bor også i våre hjerter, og du inspirerer oss til å gjøre det gode.

  I+II      Lovet være du!

  I           Treenige Herre, underfulle fellesskap av uendelig kjærlighet,
              lær oss å kontemplere deg i universets skjønnhet,
              for alle ting taler om deg.

  II         Vekk vår lovprisning og takknemlighet for alle vesener du har skapt.
             Gi oss nåde til å føle oss dypt forbundet med alt som er.

  I           Kjærlighetens Gud, vis oss vår plass i denne verden
              som redskaper for din kjærlighet, til alle skapninger på denne jord,
              for ikke en eneste av dem er glemt i dine øyne.

  II         Opplys dem som har makt og penger, at de ikke må falle i likegyldighetens synd, at de må elske det felles gode, løfte frem de svake og vise omsorg for den verden vi lever i. De fattige og jorden roper.

  I           O, Herre, grip oss med din kraft og ditt lys, hjelp oss til å beskytte alt liv,

  II         til å forberede en bedre fremtid, ditt Rikes komme
             med rettferdighet, fred, kjærlighet og skjønnhet.

  I+II      Lovet være du! Amen.

   

  Avslutning av samlingene og utsendelse:

  Vi ber sammen Efraim syrerens[2] fastebønn:

  Herre og mester over mitt liv

  Ta fra meg latskapens, motløshetens, maktbegjærets og de tomme ordenes ånd.

  Skjenk meg, din tjener, kyskhetens, ydmykhetens, tålmodighetens og kjærlighetens ånd.

  Å Herre og Konge, la meg se mine synder og ikke dømme min bror eller søster.

  For velsignet er du i evigheters evighet.

  Amen.

   

   

  [1] Denne bønnen står i slutten av boken/ encyklikaen Laudato Si, skrevet av pave Frans i 2915

  [2] Efrem/ Efraim syreren var en teolog og kirkelærer som levede på 300tallet i Mesopotamia (i dag Tyrkia)

 • Samling 1: Om samlingene og tiden imellom

  1. samling: Om samlingene og tiden imellom

  Det ligger i sakens natur at en gruppe som samler seg til et slikt eksperiment har mange muligheter for tilpasninger som passer best for deltakerne. Men vi tror det er lurt at:

  • gruppens medlemmer er motivert og prioriterer/ forplikter seg til å delta på samlingene
  • hver gruppe har en (eller to) tydelig(e) leder(e), selv om alle ha lik rett til og ansvar for å bidra
  • man følger en relativ fast struktur for hver samling:
   
  • Felles åpning: Mantra og veksellesning               10 min
  • Innledning/ input til tema                                  30 min
  • Samtale om innledning og lese-oppgave              50 min
  • Pause                                                               15 min
  • Utveksling om praksis-erfaringer i grupper      40 min
  • Felles avslutning: Bønn og utsendelse                10 min

   

  Mellom samlingene:

  Tema og leselekseDeltakere leser mellom samlingene noen relevante tekster, som man på  samlingene kan snakke om. Innhold i samlingene er sortert rundt Stiftelsen Korsveis fire veivisere:

  Søke Jesus Kristus, bygge fellesskap, leve enklere og fremme rettferdferdighet.

  Vi har tilordnet til hver samling temaer som er sentral i forhold til klima, miljø og rettferdighet, inspirert av Framtiden i våre hender og  Ducky: Mat, forbruk, reiser/ transport, osv.

  Felles praksis: Gruppa blir enig om noe som skal være deres felles praksis i denne tiden. Det kan være en fastedag i løpet av uken, en fast daglig bønn, eller for eksempel å registrere med hjelp av Duckys app og nettsider egen atferd og egne forbruksvaner når det gjelder mat, innkjøp, reise og transport.

  Individuelle eksperimenter: Hver deltaker velger sine egne eksperimenter for perioden. Eksempler kan være veldig ulike, større eller mindre tiltak og handlinger, og er avhengig av den enkelte deltakerens valg og situasjon. Det kan for eksempel være:

  å spise vegetar, snakke med et dyr, klemme et tre, gi penger, være ute i naturen, digital faste, kjøpestopp for klær, registrere forbruksvaner og klimautslipp for en periode, praktisere faste tider for bønn og stillhet.

   

  Boktips: Stian Kilde Aarebrot (med flere) har skrevet mye om Jesusdojo i boken Veiarbeid. Å følge Jesus- et eksperiment om gangen (Luther forlag).

 • 2. samling: Søke Jesus Kristus

  Korsvei skriver om veiviseren Søke Jesus Kristus, og siterer både den danske salmedikteren N. F. S. Grundtvig og apostelen Paulus:             

  Du som har deg selv meg givet, la i deg meg elske livet, så for deg kun hjertet banker, så kun du i mine tanker er den dype sammenheng. (salme 173 i Nos 2013).           

  Og for oss er det bare én Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi lever ved ham. (1. Kor. 8, 6).

  2. samling: Søke Jesus Kristus

  En dag skal alt stråle sammen i dette ene punkt: Hans ansikt.

  Og det vi ante, skal bli lysende klart. I Jesus Kristus har Gud sammenfattet alt, alt i himmelen og på jorden. Alt liv utgår fra ham og finner sin mening i ham. Han er kilden til det gode, overalt hvor det finnes. 

  På et kritisk punkt i vandringen spør Jesus: ”Hvem sier dere at Menneskesønnen er?” Han ber ikke om flinke svar. Han ber oss sette ord på hvem han er – for oss.

  Lenge før vi har søkt ham, søker han oss. For å gjenreise vår sanne menneskelighet, bøyer Menneskesønnen seg ned og møter vår tørst. 

  ”Den som tørster, la ham komme til meg og drikke,” sier Jesus.

  Å søke ham vil si å gi ham det dyrebare – vår oppmerksomhet. Det er å lytte etter hans stemme. I troens ord og kirkens liv. I alt som lever. I vår nestes ansikt. I hjertets stillhet.

  Den som søker, skal bli funnet. Og den som blir funnet av Kristus, blir forenet med ham i kampen for livet i verden.

  Der fellesskap bygges, der livet leves enklere og der rettferdighet fremmes, der vinner Kristus skikkelse i verden. Der bryter Guds rike fram.

  En dag skal han, den tornekronede, løfte jorden opp til Gud. Forsonet.

  Bønn:

  Herre Jesus Kristus! Du står for døren og banker. Kom, la oss få kjenne deg og kraften av din oppstandelse. La ingen sak eller tjeneste, ingen synd eller sår få ta vekk oppmerksomheten bort fra deg. Ta imot oss i vår lunkenhet og avmakt. Åpne våre øyne så vi kan se verden og elske den slik du gjør. Du som er lys, gjennomlys oss, så vi kan forvandles etter ditt bilde.

                       Jesus, du er nær oss nå og alltid. Bær våre liv.

  Hva betyr det for deg å søke Jesus i dag?

 • Samling 3: Leve enklere

  Trenger vi egentlig hverandre?

  Alt virkelig liv er møte, sier den jødiske filosofen Martin Buber.

  For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv, skriver apostelen Paulus i Romerbrevet 14,7.

  Foto: Den norske kirke / Marius Vervik

  Det er i møte med et Du at Jeg blir til. Det er gjennom mennesker vi møter, at livet møter oss.

  I barnets lek og venners varme, i kollegers motstand og tenåringers protest. Her skapes lengselen etter å høre til, bli sett, tatt med, etter å ta i favn og tas i favn.

  Vi er skapt i Guds bilde til liv og fellesskap. Han som har skapt oss, er fellesskapets urbilde: Faderen, Sønnen og Ånden. Dette bildet av samhørighet er det Kristus er kommet for å kalle fram i oss.

  Vi lever i en troløs tid. Den setter i system et annet bilde: Du er ditt eget livs skaper. Din frihet er en frihet fra de andre, fra grensene de setter. Relasjoner blir noe vi kan bruk- for vår egen sak. Dette bildet bekrefter oss i vår grunnskade, vår innkrøkethet i oss selv. Følgene brer seg som en frost iblant oss: brutte relasjoner, likegyldighet og overforbruk.

  Å bygge fellesskap er å la seg åpne opp. Det er å vende seg mot det som er så stort at det bare kan fattes av mange, sammen. Vi bygger det ved å møtes, ved å holde felles drømmer levende, gjennom vilje til forpliktelse.

  Fellesskap er også smerte. Ingenting kan blottstille svakheter, antipatier og sårbarhet som fellesskapet. Derfor slites det mellom vårt behov for tilhørighet og vår vegring mot fellesskapets smerte.

  Fellesskap bygges i familie og naboskap, i vennskap, jobb og samfunn. I møte med fremmede og i arbeid for gode saker.

  Jesus er vintreet, vi er grenene. I det hellige mangfoldet er han selv til stede. Han sier: «Uten meg kan dere ingenting gjøre.» Derfor søker vi ham, som er roten til kirkens fellesskap. Sammen med «alle de hellige» kan vi fatte bredden og lengden, høyden og dybden i Kristi kjærlighet».

  En dag skal vi, mange flere enn vi aner, sitte sammen til bords i Guds rike og feire.

   

  Bønn:

  Herre, vi lever i et samfunn som tæres av ensomhet og avmakt. Hjelp oss å finne vår plass i verden. Form oss til virksomme lemmer på ditt legeme.

  Fyll oss med din kjærlighet. Gjør oss ydmyke og sanne så vi verken fornekter vår styrke eller vår sårbarhet. Gi oss å ta imot hverandre slik du har tatt imot oss.

  Herre, forbarm deg.

  Jesus, du har skapt oss til hverandre. Fullendt din skapelse iblant oss.

  Amen.

  ?? Hva er dine erfaringer med og forventninger til (kristent) fellesskap?

Kontaktpersoner