Kirken logo
Verktøy for nyhetsbrev

Verktøy for nyhetsbrev

Send ut nyhetsbrev til ansatte, frivillige eller medlemmer

 • Publisert
  16.06.2022
 • Beskrivelse

  Verktøy for nyhetsbrev

  Mange menigheter og fellesråd sender ut nyhetsbrev til ulike grupper. Dette er en effektiv og visuell kommunikasjonskanal, der du kommer direkte i kontakt med målgruppen. 

  Den norske kirke har felles avtale med Make som leverer et verktøy for utsending av nyhetsbrev. Verktøyet er brukervennlig, på norsk, har god support og har servere i Norge som gir trygg databehandling.  

 • Om produktet

  Om produktet

  Den norske kirke har avtale med Make AS. Dette er en norsk leverandør med et produkt for å sende nyhetsbrev og SMS. Kontakter kan du importere via Excel, legge inn en og en, eller du kan opprette et påmeldingsskjema for nyhetsbrevet. 

  Med norske servere gir det høy kvalitet på utsendingen, slik at flest mulig kontakter får ditt nyhetsbrev. Det er inngått databehandleravtale med leverandøren. Alle personopplysninger blir lagret i Norge.

  Alle enheter i Den norske kirke som tar i bruk verktøyet vil få tilgang til standard maler for nyhetsbrev, i tråd med kirkens visuelle profil.  

  Pris

  Pris avhenger av hvor mange mottakere du vil sende ut til. Se priser på make.as/priser. Alle menighetsråd og fellesråd i Den norske kirke får 30 % rabatt. 

 • Kontakt

  Kontakt

  Produkteier
  Anders Emil Kaldhol, ak547@kirken.no

  Produkteier har daglig, operativt oppfølgingsansvar og skal følge opp og lede arbeidet med forvaltning, forbedring og utvikling. Produkteier har ansvar for kontinuerlige feilrettinger og forbedringer innenfor budsjettramme fastsatt av systemeier.

   

  Systemeier
  Emil Engeset, ee457@kirken.no

  Systemeier har ansvar for at produktene oppfyller formålet og gir gevinst. Systemeier har det overordnede ansvaret for at produktene blir tatt i bruk og at opplæring blir gjennomført. Systemeier har en produkteier som sørger for daglig oppfølging. 

 • Tilgang

  Tilgang

  Det er mulig å prøve nyhetsbrevverktøyet i 14 dager helt gratis og uforpliktende. 

  For å bestille verktøyet og rabatt i henhold til kirkens avtale må du sende e-post til Kristian Lysheim i Make (kristian@make.as). Sett produkteier (ak547@kirken.no) i kopifeltet. 

 • Support

  Support

  Make leverer gratis support på norsk, via telefon, chat eller e-post.

  E-post: support@make.as
  Telefon: 21 64 00 10

  Chat finner du nederst i høyre hjørne på nettsiden. Dette gjelder både hvis du er innlogget og ikke.

   

Kontaktpersoner

 • Anders Emil Kaldhol
  Anders Emil Kaldhol Rådgiver, avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt ak547@kirken.no