Kirken logo
Nøkkeltall og statistikk

Nøkkeltall og statistikk

Statistikk, nøkkeltall og data om Den norske kirke.

 • Publisert
  16.06.2022
 • Beskrivelse

  Dette er en infrastruktur for å hente inn og gjøre tilgjengelig statistikk, nøkkeltall og data som gir informasjon om sentrale størrelser og aktivitetsnivå for ulike enheter og nivå i Den norske kirke. Tilgjengeliggjort informasjon kan benyttes som beslutningsstøtte i Den norske kirke.

 • Om produktet

  Produktteamet for Nøkkeltall og statistikk arbeider med en visualiseringsløsning, som gjør at ansatte i Den norske kirke med behov for informasjon om sin enhet/nivå enkelt kan få oversikt over sentrale størrelser om aktivitetsnivå sammenstilt med informasjon om medlemmer og befolkning. Data samlet i løsningen tilgjengeliggjøres også for andre digitale løsninger. Produktet vil på sikt se på løsninger som kan lette rapporteringsbyrden for menighetene.

 • Brukerstøtte

  Send e-post til statistikk@kirken.no dersom du har spørsmål.

  Tilgang

  Løsningen er foreløpig ikke allment tilgjengelig.

  Kontakt

  Produkteier har daglig oppfølgingsansvar for løsningen. Har du innspill eller ønsker om forbedringer? Ta kontakt med produkteier - se kontaktinformasjon nederst på denne siden.

Kontaktpersoner