Kirken logo
Nøkkeltall og statistikk

Nøkkeltall og statistikk

Statistikk, nøkkeltall og data om Den norske kirke.

 • Publisert
  16.06.2022
 • Beskrivelse

  Nøkkeltall og statistikk

  Dette er en infrastruktur for å hente inn og gjøre tilgjengelig statistikk, nøkkeltall og data som gir informasjon om sentrale størrelser og aktivitetsnivå for ulike enheter og nivå i Den norske kirke. Tilgjengeliggjort informasjon kan benyttes som beslutningsstøtte i Den norske kirke.

 • Om produktet

  Om produktet

  Produktteamet for Nøkkeltall og statistikk arbeider med en visualiseringsløsning, som gjør at ansatte i Den norske kirke med behov for informasjon om sin enhet/nivå enkelt kan få oversikt over sentrale størrelser om aktivitetsnivå sammenstilt med informasjon om medlemmer og befolkning. Data samlet i løsningen tilgjengeliggjøres også for andre digitale løsninger. Produktet vil på sikt se på løsninger som kan lette rapporteringsbyrden for menighetene.

 • Kontakt

  Kontakt

  Produkteier
  Julie Slensvik, js946@kirken.no

  Produkteier har daglig, operativt oppfølgingsansvar og skal følge opp og lede arbeidet med forvaltning, forbedring og utvikling. Produkteier har ansvar for kontinuerlige feilrettinger og forbedringer innenfor budsjettramme fastsatt av systemeier.

   

  Systemeier
  Kurt Haugen, kh957@kirken.no

  Systemeier har ansvar for at produktene oppfyller formålet og gir gevinst. Systemeier har det overordnede ansvaret for at produktene blir tatt i bruk og at opplæring blir gjennomført. Systemeier har en produkteier som sørger for daglig oppfølging. 

 • Tilgang

  Tilgang

  Løsningen er foreløpig ikke allment tilgjengelig.

 • Support

  Support

  Ta kontakt med produkteier Julie Slensvik, js946@kirken.no

   

Kontaktpersoner