Kirken logo
Barnesang og salmer

Barnesang og salmer

Ressurser for en temasamling i menigheten

 • Alder
  0-2, 3-5, 6-8, 9-12, 13-15, 16-18
 • Laget av
  Torshov menighet
 • Publisert
  31.10.2014
 • Oppdatert
  22.09.2023
 • Beskrivelse

  Hva gjør en barnesang god?

  Hvilke sanger kan og bør vi synge med barn i kirka?

  Torshov menighet har hatt en salmekveld til inspirasjon. Til å synge sanger og salmer vi er glade i sammen med barn. Til å lære noen nye sanger – at vi får utvidet repertoaret vårt. Både når det gjelder antall sanger vi synger. Og forhåpentligvis også utvider hva slags bilder og framstillinger av Gud og mennesker som er i barnesangene våre.

  Vi har laget en liste sanger og salmer vi synes passer for barn. Og håper den blir utvidet i løpet av kvelden. Et mål er at vi får en «kanon» av barnesanger til bruk i kirka, en liste med stamsanger, som vi som jobber med barn kan bli inspirert av. Ikke at vi bare må synge dem, men vi kan hente inspirasjon derfra.

  Innlegg om temaet
  av Astrid Holen

  Om stamsanger og Gudsbilder
  Intro til inspirasjonskveld, av Ellen Aasland Reinertsen

  Stamsanger
  Forslag til sang- og salmekanon