Kirken logo
Salmer til faste- og påsketid fra salmedatabasen

Salmer til faste- og påsketid fra salmedatabasen

Da Salmeboken ble utgitt i 2013, ble det også vedtatt at en digital salmedatabase burde supplere salmeboken. I denne ressursen finner du forslag til salmer fra denne salmedatabasen som kan passe i faste- og påsketiden. Kanskje vil dere prøve ut en eller flere nye salmer denne fasten og påsken?

 • Laget av
  Kirkerådet
 • Publisert
  21.02.2024
 • Oppdatert
  12.06.2024
 • Om ressursen

  Salmeskatt og salmebruk er noe av det mest særpregede og verdifulle i vårt kirkeliv. Salmen låner ord til oss, både i fellesskap i gudstjenesten, og i ulike sammenhenger i daglig liv. Hvordan vi best forvalter denne arven, slik at den både bevares og berikes, er en viktig sak for vår kirke.

  Det er nå over ti år siden Norsk salmebok 2013 ble tatt i bruk i vår kirke, og under arbeidet med N13 ble det besluttet at en digital salmedatabase bør supplere salmeboken. Salmedatabasen ble opprettet i 2017, og gir oss nye tekster og melodier fra flere land, og inneholder salmer som kreves i liturgien, som utfordrer og lindrer, som takler tvilens kvaler, og som bidrar til å skape nye dimensjoner i det kristne livet. Den norske kirke har hittil publisert 4 puljer med salmer, og selv om salmene i utgangspunktet kun publiseres digitalt, trykkes salmene nå også i heftene for å gjøre arbeidet lettere tilgjengelig og dermed bedre kjent.

  Kirkerådet innsamler salmer fra alle publiserte kilder, og tar imot innsendte forslag. Salmebasegruppen forbereder deretter et utvalg av disse salmer etter gjeldende kriterier til vurdering i Nemnd for gudstjenesteliv. Herunder har vi laget en liste med salmer som vi anbefaler til bruk i fastetiden, og i påsketiden.

  Salmene kan lyttes til her https://ressursbanken.kirken.no/nb-NO/gudstjenesteliv/salmer/salmedatabasen/ og er ellers tilgjengelig fra Salmeapp eller fra heftene Salmer i livet https://www.fagbokforlaget.no/Salmer-i-livet-1/I9788251408509

 • Salmer fra salmedatabasen til fastetiden

  003 Her er hva jeg trenger
  T: Jan T. Christoffersen 2016; M & S: Knut Størdal 2016
  Denne salmeteksten lever nær vår dypeste lengsel etter å blitt møtt av sannhet og leve sant, etter det som holder oss fast og samtidig slipper oss fri. Og melodien følger teksten godt på det. Det er en herlig frimodighet i sangen som er godt å ta til seg. Plassering/tema: Undring, tvil, tro og håp. Alle kirkeårstider.

  010 Om du ser meg
  T: Jan Terje Christoffersen 2009; M: Gunstein Draugedalen 2009; S: Knut Størdal 2017
  En salme om personlig tvil og usikkerhet, kanskje etter en tragedie. Den gir en motstemme til samfunnets fokus på vellykkethet. Draugedalens melodi er forsiktig og gjentagende. Plassering/tema: Tro og tvil, Undring og lengsel. Alle kirkeårstider.

  012a En fager Sions flokk vi ser / 012b Siona hearvás joavku dál
  T: Ukjent, fra Kåfjord; O: Oluf Mikkelsen; M: Folketone fra Kåfjord, nedtegnet av Liv Rundberg etter Kasper Elvenes, Birtavarre; S: Liv Rundberg 2011
  En fyldig nordsamisk salme om Allehelgensdags mysterier på 18 vers. Et utvalg av versene kan foretas, slik det er gjort her: vers 1, 2 og 11. Plassering/tema: Allehelgensdag, Fastetiden, Påsketiden. Alle kirkeårstider.

  014 Kvar var du
  T: Bente Bratlund 2011; M: Norsk folketone fra Lesja; S: Per Steenberg 1947
  Denne teksten handler om å tvile – om at troen ikke alltid er til hjelp i tunge tider. En lengsel etter å finne mening er gjennomgående. Plassering/tema: Tro og tvil, Undring og lengsel. Alle kirkeårstider. 

  018 Se, mørket vinner aldri over lyset
  T & M: Sindre Skeie 2012; S: Knut Størdal 2017
  En salme som har som hovedtema det godes kamp mot ondskapen. Salmen oppfordrer til å fornye kampånden, og å ikke forfordele godene. Den er skrevet til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. De syv versene gjenspeiler tematikken for fastetidens syv søndager frem mot palmesøndag. Plassering/tema: Rettferd og fred. Fastetiden / Alle kirkeårstider. 

  036 I mørke gikk mannen
  T: Sølvi Ann Fætten 2008; M & S: Knut Størdal 2008, 2017
  En personlig Jesus-sang om å ta vare på hverandre. Den er brukt som Nidaros bispedømmes diakonisalme. Plassering/tema: Kjærlighet og tjeneste. Alle kirkeårstider, særlig fastetiden. 

  050 Om ingen hadde tackat
  T: Åsa Hagberg 2011; M: Stefan Jämtbäck 2011; S: Birgit Djupedal 2019
  En undringssalme: ville Gud har gjort sin forsonende gjerning om ingen brydde seg? Ungdomsperspektivet er i hovedfokus (För at du inte, N13:358, er en søstersalme). Man får ikke klare svar i denne teksten, men det behøves ikke, for alt Gud gjør er av ren kjærlighet. Her aner vi universalismens perspektiv: Guds kjærlighet favner oss alle, like fullt, også når vi ikke kan sette ord på den, forstå den eller er oppmerksomme på den. Plassering/tema: Fastelavnssøndag, Pasjonstiden, Langfredag.

   

  Noter og tekst til salmene kan hentes fra https://ressursbanken.kirken.no/nb-NO/gudstjenesteliv/salmer/salmedatabasen/ og er ellers tilgjengelig fra Salmeapp eller fra heftene Salmer i livet https://www.fagbokforlaget.no/Salmer-i-livet-1/I9788251408509

 • Salmer fra salmedatabasen til påsketiden

  048 Livet reiser sitt krav
  T: Hans Børli 1945; M & S: Henrik Ødegaard 2007, 2019
  Teksten står til en annen melodi i salmebokforslaget Salmebok 2008 (S-2008). Ødegaard har her løst tekstens uregelmessigheter. En salme om Emmausvandringen, med nordiske oppstandelsesmotiver. Plassering/tema: Påsketiden.

  051 Son av Gud og barn på jorda
  T: Kristin Reitan 2011; M: Hege Bålsrød 2011; S: Birgit Djupedal 2019
  En nynorsk-tekst og en svingende melodi i 5/8 takt, med to kvinnelige opphavere. En glad salme om Gudsrikets komme og Jesu frelsesgjerning. Barnas hyllest av Messias er med i vers 1. Ordet «duft» i det andre verset åpner for ulike assosiasjoner. Plassering/tema: Jesus Kristus, vår Frelser.

   

  Noter og tekst til salmene kan hentes fra https://ressursbanken.kirken.no/nb-NO/gudstjenesteliv/salmer/salmedatabasen/ og er ellers tilgjengelig fra Salmeapp eller fra heftene Salmer i livet https://www.fagbokforlaget.no/Salmer-i-livet-1/I9788251408509

Kontaktpersoner