Kirken logo
Liturgi med Jesushistorier

"Altertavle". Foto: Carsten Schuerhoff

Liturgi med Jesushistorier

Fire liturgiske samlinger med visuell formidling av Jesus-historier

 • Alder
  9-12
 • Varighet
  Fire samlinger
 • Laget av
  Østre Aker og Haugerud menighet
 • Publisert
  18.12.2013
 • Oppdatert
  01.09.2022
 • Beskrivelse

  Liturgiske samlinger med Jesusfortellinger

  Opplegget har fire samlinger, med hovedfokus på tre Jesus-fortellinger:

  • Disiplene som diskuterer hvem som er den største og Jesu svar: den som tar imot barnet
  • Jesus, Jairus og Jairus’ dattter
  • Jesus og barna

  Hver samling har en enkel liturgi, med inngangsord, sanger, Jesus-fortelling, bønn/forbønn og velsignelse. På den første samlingen lager man i fellesskap en altertavle (se foto), som blir brukt på de resterende samlingene. Den siste samlingen (gudstjenesten) har også en seanse der det enkelte barn kan gå frem og få velsignelse.

  De tre Jesus-fortellingene bruker fotspor som virkemidler.
  I det fortellingen fortelles, belyses dette ut fra «dramaet på gulvet», der de forskjellige fotsporene beveger seg, flytter seg, trekker seg tilbake og lar nye fotspor kommer til, etter hvert som historien skrider frem. Erfaringen er at dette er en levende måte å formidle på som engasjerer barna.

  Dette opplegget ble brukt under en «Amigos-leir» med barn i alderen 9-13. Opplegget samlet også mange barn med bakgrunn fra andre religioner, og selv om opplegget er Jesus-sentrert, er det ikke støtende, men vekker mer nysgjerrighet knyttet til hvem Jesus er. De 4 samlingene passer best i sammenheng i løpet av en helg, men kan også brukes på andre måter. Det er også mulig å bare bruke Jesus-fortellingene og se bort fra liturgien.

  Opplegget baserer seg på stoff fra Braun, Klaus-Dieter, «Reihe: Jesus stärkt die Kinder», i: Evangelische Kinderkirche. 85 (4/2013), s. 341-355.

 • Innhold

  Last ned her:

  Powerpointpresentasjon
  Presentasjon med instruksjoner knyttet til liturgi og fortellinger, samt forslag til sanger

  Utstyrsliste
  Utstyr som trengs for å lage fotspor, altertavle og olje på flaske