Kirken logo

Tilskudd til tiltak for å styrke barn og unges eierskap til menighetens misjonsavtale

(NB: Fristen er ute for denne utlysningen.) Kirkerådet lyser ut midler til tiltak for å styrke barn og unges eierskap til menighetens misjonsavtale og globale og misjonale perspektiver i menigheten.

Tilskudd til tiltak for å styrke barn og unges eierskap til menighetens misjonsavtale
 • Publisert
  24.01.2024
 • Oppdatert
  13.05.2024
 • Les mer om utlysningen her

  Bakgrunn for utlysningen

  Kirken er et globalt fellesskap med et felles oppdrag. Alle menigheter er en del av dette fellesskapet. Menighetens tilknytning til kirkens globale fellesskap og oppdrag konkretiseres blant annet gjennom menighetens misjonsavtale.

  Menighetens misjonsavtale er en avtale mellom menigheten og en av organisasjonene i Samarbeid menighet og misjon (SMM) om å støtte et konkret prosjekt i et av landene hvor organisasjonene arbeider. Samarbeid menighet og misjon (SMM) er et praktisk og formelt samarbeid mellom Den norske kirke og sju norske misjonsorganisasjoner. Hensikten med samarbeidet er å styrke de globale og misjonale perspektivene i Den norske kirke. Du kan lese mer om SMM i Ressursbanken her. 80% av menighetene i Den norske kirke har en misjonsavtale. Gjennom kunnskap, forbønn og økonomisk støtte til et konkret prosjekt bidrar misjonsavtalene til at evangeliet forkynnes, og at likeverd og fellesskap med kirker rundt omkring i verden styrkes.

  Formål med utlysningen

  Formålet med utlysningen er å stimulere til konkrete tiltak for å styrke barn og unges eierskap til menighetens misjonsavtale spesielt, og de globale og misjonale perspektivene i menigheten generelt.

  Hva kan man søke midler til?

  Tiltak skal bidra til å styrke barn og unges eierskap til menighetens misjonsavtale og kirkens globale fellesskap og oppdrag. Tiltakene gjennomføres lokalt eller regionalt.

  I prioritering av søknadene vil det bli vurdert om

  •           tiltaket er konkret og praktisk gjennomførbart
  •           tiltaket synliggjør menighetens misjonsavtale i gudstjenesten/menigheten/lokalsamfunnet
  •           tiltaket fremmer en forståelse av kirken som et likeverdig og globalt fellesskap
  •           tiltaket styrker samarbeidet med andre menigheter, skoler, idrettslag eller andre religiøse grupper

  Klimaavtrykk inngår i totalvurderingen av søknadene.

  Før du går i gang med å søke, kan det kanskje være nyttig å sjekke ut Kirkerådets nye kurs om misjon. Du finner mer informasjon og lenke til kurset her.

  Hvem kan søke?

  Menigheter i Den norske kirke som har misjonsavtale med en av organisasjonene i Samarbeid menighet og misjon kan søke enkeltvis, eller i samarbeid med andre menigheter/fellesråd, eller i samarbeid med en eller flere av SMM-organisasjonene. Menigheter som ikke har en misjonsavtale kan inngå en misjonsavtale i forbindelse med søknaden.

  Rammer

  Det kan søkes om tilskudd på opptil kr 75 000. Flere menigheter kan gå sammen om en søknad om støtte til felles tiltak.

  Tiltakene gjennomføres innen utgangen av juni 2025.

  Hvordan søke?

  Søkere oppretter sin søknad i tilskuddsportalen til Den norske kirke tilskudd.kirken.no.  Den første som registrerer seg i tilskuddsportalen på vegne av menigheten/fellesrådet, bør være den som står oppført som daglig leder i Brønnøysundregistrene.  Daglig leder blir da administrator og kan legge til flere brukere på vegne av menigheten/fellesrådet.

  Vilkår for tildeling

  1. Prosjektet må vise forståelse for og identifisere seg med Den norske kirkes verdigrunnlag. 
  2. Prosjektet skal bidra til å oppfylle formålet med utlysningen. 
  3. Prosjektet må være forankret i søkerenhetens ledelse. 
  4. Prosjektet forplikter seg på Kirkerådets rapporteringsrutiner.  
  5. Det gis ikke prosjektmidler til videre drift utover prosjektperioden. 

   

  Frister

  -         Søknadsfrist 30 april 2024 kl.12.00.

  -        Svar på søknad sendes innen 15.juni 2024. Det gis ikke begrunnelse for avslag.

  Tilskuddet utbetales innen 1. juli 2024, og så snart søknaden er behandlet, tilskuddsbrev er sendt og vilkårene akseptert.

  Rapportering

  -        Frist for rapportering på prosjektet er 30 juni 2025. Rapporteringen skjer i tilskuddsportalen.

   

Kontaktpersoner