Kirken logo

Kurs om misjon

Kirkerådet lanserer et kurs om misjon. Kurset inviterer til samtale og refleksjon om hva det betyr å være kirke, både i lokalsamfunnet og i verden. Et hovedpoeng i kurset er at kirken er et globalt fellesskap med et felles oppdrag.

Kurs om misjon
 • Publisert
  04.01.2024
 • Oppdatert
  01.02.2024
 • Informasjon om kurset

  Kurset søker å fremme en bred forståelse av misjon, og tar opp spørsmål omkring forholdet mellom handling og ord, hvordan mellom-menneskelige møter kan endre våre forståelser av evangeliet, møter mellom mennesker fra ulike religioner, og relasjoner på tvers av økonomisk ulikhet. 

  Målgruppen for kurset er ansatte, rådsmedlemmer og frivillige i Den norske kirke. Siktemålet med kurset er å spille opp til en samtale om misjon hvor både de som ikke vet så mye om misjon, de som har fått misjonsbegrepet i vrangstrupen, og de som bruker all sin fritid på misjon, kan delta. 

  Kursopplegget ligger åpent tilgjengelig i læringsplattformen, og det kreves ingen opplæring for å holde kurset. Selve kursinnholdet tar cirka 20 minutter. Kurset inneholder fire ulike sider med refleksjonsspørsmål som kan diskuteres i grupper. Dersom kurset brukes i et menighetsråd, på et stabsmøte eller i en annen gruppe, bør det settes av omkring 45 minutter, slik at det også er tid til samtale om refleksjonsspørsmålene underveis i kurset. Når kurset er fullført, kan det være fint å ha tid til å snakke om menighetens rolle i kirkens globale oppdrag, lokalt og globalt.

  Trykk her for å komme til kurset

  Hvis du er ansatt i rettssubjektet Den norske kirke, kommer du til kurset i læringsplattformen ved å trykke her

Kontaktpersoner