Kirken logo

Suverent med sommerjobb i kirken

Ungdommer med sommerjobb i menigheten er som et kinderegg, med tre gode ting på én gang. Sommervikarene får innblikk i kirkens arbeid, de letter arbeidet for staben, og de kan møte brukere av kirkens tilbud på en ny og spennende måte. Nå er det mulig å søke om midler for dette i år.

Suverent med sommerjobb i kirken
Publisert 3. april 2024
Oppdatert 04.04.2024
Laget av Kirkerådet

I 2022 fikk 40 menigheter over hele landet midler til å ansette ungdom og unge voksne i sommerjobber. De har arbeidet med blant annet guiding, åpne kirker, trosopplæring og oppgaver knyttet til gudsjeneste og kirkelige handlinger. 

Kindereggeffekten

I Holmestrand var seks elever på videregående ansatt i sommerjobber der de deltok på aktivitetsdager for barneskoleelever. Dette var en suksess, og kan kort oppsummeres med stikkordene rekruttering, avlastning og inspirasjon.

Sommervikarene som jobbet i menigheten, var med som ungdomsledere på sommeraktiviteter for barn på 4. og 5. trinn. Eli Irene Fjose, kapellan i Botne, Hillestad og Holmestrand, forteller hvordan de organiserte prosjektet.

- Vi lyste ikke ut på vanlig måte, men håndplukket elever, og fikk seks sommervikarer som allerede hadde et forhold til menigheten og kirkens arbeid. Vi organiserte det med timelønn, siden det var snakk om ei uke konsentrert arbeid der alle var på jobb samtidig, forteller Eli.

Oppbygging av ungdomsmiljø

På denne måten ble også de unge godt kjent med hverandre, og kan være kjernen menighetens ungdomsarbeid videre. Etter sommerjobben har flere av de seks vært med som ledere på Lys våken og på fredagsklubb.

- Vi var opptatt av at disse ungdommene skulle ha det gøy på jobb, og få en relasjon til hverandre. Det tror jeg vi fikk til, og det er verdifullt for det videre ungdomsarbeidet i menigheten, sier Eli.

Fornøyd stab

Den avlastningen sommervikarene bidro med på leir, hadde også stor verdi for ansatte på kirkekontoret.

- Disse seks ungdommene var absolutt til avlastning for de ansatte. Det var en drøm å ha så mange ledere med, og det gikk lettere å arrangere disse fire dagene med sykkeltur, kanotur, båttur og dramatisering av dåp, konfirmasjon og bryllup, forteller hun.

Finansiering

Holmestrand fikk altså tilskudd fra Kirkerådet, men spedde på med trosopplæringsmidler og sørget for ryddige arbeidsforhold med tanke på lønn og forsikring. Det er også et alternativ å samarbeide med andre aktører i nærmiljøet om lønn, for eksempel kommunene eller lokalt næringsliv.

Les mer om de ulike utlysningene under, søknadsfrist fra 22. april.

Kontaktpersoner