Kirken logo

Bygge fellesskap for barn og unge

E-læringskurs i fem deler for ansatte og frivillige i Den norske kirke som har en voksenrolle i barne- og ungdomsarbeid.

Bygge fellesskap for barn og unge
 • Publisert
  16.10.2023
 • Oppdatert
  16.02.2024
 • Beskrivelse

  I Den norske kirke er det mange som gjør en stor innsats for å bygge gode fellesskap for og med barn og unge. Fellesskapet er et av kjennetegnene ved kirken. Betydningen av å reetablere og styrke fellesskapet etter pandemien understrekes i Kirkerådets satsing på barn og unge.

  Innhold

  "Bygge fellesskap for barn og unge" er et kurs som er laget for å:

  • spre fagkunnskap fra nyere forskning og webinarer
  • inspirere til refleksjon over egen praksis

  Kurset består av i alt fem korte deler om ulike temaer knyttet til kirkens arbeid med barn og unge. Hver del innledes med en filmsnutt der unge stemmer sier noe om hva de tenker om temaet.

  Målgruppe for kurset

  Kurset er for ansatte og frivillige i Den norske kirke som har en voksenrolle i barne- og ungdomsarbeid. Ta kurset alene eller sammen - for eksempel som del av arbeidet i stab og utvalg. Sett av tid til felles refleksjonsoppgaver som kommer underveis i kurset.

  Ta kurset her

  Kurset tas på Læringsplattformen til Den norske kirke:

  Klikk her hvis du er ansatt i fellesråd eller frivillig.

  Klikk her hvis du er ansatt i rettsubjektet Den norske kirke.

  Varighet: 45 minutter + refleksjonstid.

Kontaktpersoner