Kirken logo
Tro til handling

Foto: KFUK-KFUM

Tro til handling

Ressurshefte om ung diakoni

 • Alder
  13-15, 16-18
 • Laget av
  KFUK-KFUM og Kirkerådet
 • Publisert
  24.11.2015
 • Oppdatert
  30.10.2023
 • Beskrivelse

  Utviklet med støtte fra Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke

  Tro til handling

  Diakoni handler om å gjøre tro til handling. Om nestekjærlighet i praksis, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Sammen med Kirkerådet har KFUK-KFUM laget et ressurshefte for menigheter og grupper som vil sette ung diakoni på agendaen. Ønsket er å gi menigheter og ungdomsgrupper enkle verktøy og metoder som hjelper dem å gjøre diakoni til en integrert del av ungdomsarbeidet.

  Tro til handling er en samling økter, andakter, aktiviteter og tips som inspirerer til å sette fokus på hva slags type fellesskap vi bygger og hvordan vi kan stå opp for andre og opp mot urett. Tro til handling er utviklet i samarbeid med og testet på ungdomsgrupper og ungdomsledere fra hele landet.

  Opplegget fokuserer på tre områder som er særlig viktige for å være en synlig og troverdig aktør lokalt. Se mer under Innhold.

  • Inkluderende fellesskap
  • Stå opp for andre lokalt
  • Stå opp for andre globalt

  Last ned ressurshefte og se flere ressurser her

 • Innhold

  INKLUDERENDE FELLESSKAP

  Å bygge et inkluderende ungdomsmiljø hvor unge mennesker opplever at de kan være seg selv er noe alle ønsker å få til. Men hva er det egentlig som former fellesskapet? Hvilke verdier styrer vi etter? Øktene ”vi inkluderer” og ”jeg inkluderer” løfter frem øvelser og metodikk som kan hjelpe ungdom å bygge et fellesskap rundt de verdiene de står for. Her finner du også andakter og leker med fokus på å bygge åpne og trygge fellesskap.

  Se tilleggsressurser til Inkluderende fellesskap:

  Fordomslek – bli kjent
  Kveldssamling – Du er verdifull
  Andakt om å elske sin neste
  Kontrakt med meg selv
  Handlingsplan – vi inkluderer

  STÅ OPP FOR ANDRE I LOKALMILJØET!

  Hvem er det som skaper et godt lokalmiljø? Hvem sitt ansvar er det å stå opp for dem som faller utenfor? Tro til handling inneholder en enkel måte å kartlegge hvilke verdier en ungdomsgruppe er villig til å stå opp for og en metodikk for å analysere unges virkelighet i lokalmiljøet. Ideen er at bevissthet rundt egne verdier og lokal virkelighet vil utløse et ønske om å gjøre noe. Overalt der vi har testet materiellet har ungdommene kommet frem til at det er ting lokalt de burde ta tak i. Ungdom er villig til å handle for rettferdighet hvis de ser at det er mulig å utgjøre en forskjell.

  Se tilleggsressurser til Stå opp for andre – lokalt!

  Andakt om å stå opp for andre
  Øvelse, Hvem inkluderer vi
  Hvordan lage et arrangement
  Hvordan skrive leserinnlegg
  Lag en kampanje på 1-2-3

  STÅ OPP FOR ANDRE GLOBALT!

  Mange menigheter sliter med å finne et tiltak etter konfirmasjonsalder som treffer bredt blant ungdom. Sammen med KFUK-KFUM Global har KFUK-KFUM utviklet Globalløp – et løp for rettferdighet, som breddetiltak for 15-18 åringer. I 2014 løp mange tusen unge Globalløp, og tilbakemeldingen er overveldende positiv. Med Globalløp kan man frimodig invitere inn andre lag og slik bygge et inkluderende lokalmiljø. Ungdom melder at dette er en gøy og meningsfull aktivitet i seg selv, at det gjør mye sterkere inntrykk å delta på globalløp fremfor ”å bare putte penger på en bøsse”. Sist men ikke minst er dette et løp der alle kan være med, fordi dette ikke bare handler om å løpe fortest og lengst.

  Ressursene du trenger for å lykkes med Globalløp som breddetiltak for 15-18 åringer finner du HER.

  Se tilleggsressurser til Stå opp for andre – globalt

  Andakt av Atle Sommerfeldt – Norge og Sakkeus
  Andakt om global rettferdighet
  Andakt om å engasjere seg for rettferdighet
  HANDELSSPILLET – et spill om rettferdig handel