Kirken logo
Jeg ser

Jeg ser

De usynlige barna i en unntakstilstand

 • Alder
  0-2, 3-5, 6-8, 9-12, 13-15, 16-18, voksne/familie
 • Laget av
  Blå kors
 • Publisert
  04.02.2020
 • Oppdatert
  30.10.2023
 • Beskrivelse

  Tips og ressurser fra Blå Kors

  Her finner du tips til voksne som er bekymret for barn og kontaktinformasjon for barn i vanskelige situasjoner.

  30. mai 2014 lanserte Blå Kors prosjektet JEG SER. Prosjektet bygger på tall fra Folkehelseinstituttet som viser at minst 135 000 barn i Norge lider under foreldrenes bruk av alkohol og/eller annen rus og dårlige psykiske helse.

  Målet med JEG SER er at så mange som mulig skal få kunnskap om og bli trygge på hva de kan gjøre når de er bekymret for et barn. Det er verdt å bruke tid på å jobbe for at flest mulig skal skjønne hvor viktig det er å ta seg tid til å snakke med et barn og vise gjennom ord og handling at barnet er verdifullt. JEG SER er ikke en holdningskampanje, men en handlingskampanje! 

 • Aktiviteter

  • Bevisste foreldre - en trygg oppvekst - Blå Kors (blakors.no) – Ifølge en undersøkelse fra Folkehelseinsituttet, har nesten 1 av 10 barn en forelder som misbruker alkohol. Det er et viktig diakonalt oppdrag for kirken å ta tak i denne tematikken og forebygge problematisk bruk av alkohol, men mange kan ha berøringsangst eller være redd for å være moraliserende. Blå Kors har derfor utviklet noen korte filmer, råd og refleksjonsspørsmål til foreldre om alkoholbruk som en hjelp til å ta opp dette temaet. Disse egner seg godt til bruk på f.eks. møter med konfirmantforeldre, babysang, møte med tweensforeldre, e.l.