Kirken logo
Trosopplæring – i hvilken kirke?

Trosopplæring – i hvilken kirke?

Studiehefte om trosopplæring generelt og lokalt

 • Alder
  voksne/familie
 • Laget av
  KIFO - Stiftelsen kirkeforskning
 • Publisert
  15.07.2015
 • Oppdatert
  30.10.2023
 • Beskrivelse

  Utviklet med støtte fra Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke.

  Trosopplæring - i hvilken kirke?

  Dette heftet avslutter et KIFO-prosjekt med mål om bidra til økt refleksjon omkring ekklesiologiske utfordringer som trosopplæringsreformen reiser på lokalt plan. Det vil også være til hjelp i det øvrige plan- og utviklingsarbeid som finner sted på ulike nivåer i en menighet.

  Bidragene i heftet kan leses i sin helhet eller som selvstendige innspill. Det kan være nyttig i forhold til refleksjon om egen virksomhet generelt og trosopplæringsarbeidet spesielt.

  Innhold

  • Forord av Hans Stifoss-Hanssen
  • Innledning om heftet og prosjektet av Turid Skorpe Lannem
  • NÅR BARN TROR, TOLKER OG TENKER:
   Pedagogikk og ekklesiologi av Anne Berit Evang og Kristin Gunleiksrud
  • BARN OG LITURGI:
   Kirkens rolle i utviklingen av barns identitet av Sølvi Malmbekk og Turid Skorpe Lannem
  • TROSOPPLÆRING SOM KREVENDE ENDRINGSPROSESS:
   Ekklesiologiske bivirkninger av Frode Magnar Andersen og Elisabeth Tveito Johnsen
  • CELLEBASERT MENIGHETSFORSTÅELSE:
   Trosopplæring og frivillighet av Rune Rasmussen og Bernd Krupka
  • PRAKSISBASERT LÆRING:
   Kort innføring i bruken av case og forteljingar av Kåre S. Fuglseth
  • Kjenn ditt sokn! av Turid Skorpe Lannem
  • Bakteppet – kyrkjesyn i grunlagsdokumenta for trusopplæringsreforma av Turid Skorpe Lannem

  Heftet kan leses i sin helhet her.