Kirken logo
Kirken i russetiden

Foto: Marius Vervik

Kirken i russetiden

Varmestue, vafler, verksted og andre tilbud for ungdommer.

 • Alder
  16-18
 • Laget av
  Flere
 • Publisert
  15.05.2024
 • Oppdatert
  04.06.2024
 • Hva kan kirken bidra med?

  Som en tjenende kirke skal vi være til stede for folk der de er. I april og mai er arrangementer i forbindelse med russetiden viktige arenaer for å møte ungdom. Det kan handle om å tilby aktiviteter som kan skape gode felles opplevelser og bidra til å motvirke utenforskap, men også om å legge til rette for åpne, trygge rom og tilbud om en matbit. Dette er kanskje særlig aktuelt på kvelds- og nattestid i helgene og i forkant av fridager i mai.

  Opplegg for russen kan være en del av menighetens diakonale arbeid. Det er en god arena for samarbeid på tvers av soknene, eller tverrfaglig samarbeid med kommuner eller organisasjoner. Eksemplene under viser noen slike muligheter.

  Det er viktig med god bemanning på arrangementene, enten det er frivillige eller ansatte som bidrar. Et tips fra menigheter som har lang erfaring med lokale arrangementer for russ, er at det kan bli mange hyggelige gjensyn dersom prest, kateket eller ledere fra konfirmasjonstiden har mulighet til å delta.

  Eksemplene under kan være til inspirasjon for å etablere og videreutvikle tilbud med russ som målgruppe. Flere av aktivitetene er også relevante i andre sammenhenger hvor man ønsker tilstedeværelse og diakonale tilbud på arenaer hvor mange ungdommer møtes.

 • Russedressverksted, Haugesund

  I 2023 ble det for første gang arrangert russedressverksted hvor frivillige fra kirken og Husfliden i Haugesund hjalp russen med å gjøre dressene klar til russetiden. Kirken tok initiativ til dette verkstedet for å bidra til å motarbeide utenforskap i russetiden. Arrangementet ble gjennomført i samarbeid med flere lokale aktører, inkludert russestyret på skolen hvor verkstedet ble holdt. Det ble en stor suksess i 2023 og arrangementet er videreført våren 2024.

  Foto fra arrangementet i 2023: Haugesund kirkelige fellesråd

  Russedressen symboliserer gjerne det å være del av et større fellesskap. Verkstedet i Haugesund blir holdt like før et arrangement hvor russen bruker dressene for første gang. Russedressverkstedet blir da et hyggelig samlingspunkt i seg selv, men gjør også at russen kan få hjelp til design, dekor og tilpasning av dressene. Ikke alle har symaskin eller annet utstyr hjemme og målet er at alle som trenger det skal få hjelp til å legge opp og pynte russedressene før russetiden starter.

  Kirken stiller med pizza og lokalt næringsliv bidrar med spons i form av brus, sytilbehør og dekor til russedressene. 

  Foto: Haugesund kirkelige fellesråd (2023)

 • Varme i mainatt, Kristiansund

  Et eksempel på samarbeid mellom mange lokale aktører er 'Varme i mainatt' i Kristiansund. Dette årlige arrangementet finner sted 2-3 netter i mai i forbindelse med russefeiring i byen. Her er kirken arrangør sammen med Røde Kors, Lions, Natteravnene og frivillige. 

  Utenfor Kirkelandet kirke rigges det til med grillmat, vafler og saft og russen tilbys samtaler, omsorg og et sted å varme seg. Sponsing fra lokale bedrifter og butikker gjør at man kan stille med gratis hamburgere og pølser til grilling, og den lokale Lionsforeningen bidrar med litervis med vaffelrøre. Ansatte i kirken deltar aktivt i planlegging og gjennomføring av 'Varme i mainatt', og menighetene bidrar også med å rekruttere frivillige til arrangementet.

  Russ som er ute i gatene sent på kvelden.

  Bilde: Kristiansund kirkelige fellesråd

 • Varmebuss på russetreff

  Før pandemien var det et samarbeid mellom Diakonforbundet og kirkene i Oslo, Bærum og Asker knyttet til russetreff på Tryvann. Bakgrunnen for prosjektet var et ønske om å ha en diakonal tilstedeværelse ved arrangementer hvor flere ungdommer var beruset, sårbare, slitne eller av andre grunner hadde behov for omsorg fra voksne. Frivillige og ansatte bemannet en vamebuss på området. På varmebussen tilbød man pledd, drikke, mobilladere, behagelig lydnivå og samtaler.

  Selv om russetreffet på Tryvann ikke finnes mer, kan erfaringene derfra være nyttige for andre som vurderer å sette i gang med liknende tiltak. Last ned og les prosjektbeskrivelse her.

  Foto: Thomas Berbom

   

Kontaktpersoner