Kirken logo
Dyrevern for barn og konfirmanter

Foto: Dyrevern Ung

Dyrevern for barn og konfirmanter

Opplegg om empati og kjærlighet for dyr

 • Alder
  3-5, 6-8, 9-12, 13-15
 • Laget av
  Dyrevern Ung
 • Publisert
  13.07.2015
 • Oppdatert
  22.09.2023
 • Beskrivelse

  Å vise barna hvordan en lytter til og kommuniserer med dyr, bidrar til deres sosiale kompetanse. Å være snill mot dyr kan være en fin innfallsvinkel til temaer som vennskap og omsorg. Dyrene som er rundt oss er en del av skaperverket, og disse oppleggene vil lære barn på en morsom måte hvordan man kan behandle dyr.

  Snill mot dyrene er et enkelt og morsomt hefte om hvordan barna bør oppføre seg i møte med familiedyr som hund, katt, kanin og undulat.

  Dyrene snakker til oss med lyder og kroppsspråk. Gjennom konkrete bilder og eksempler kan barna lære språket til hund, katt og kanin. Last ned og lær deg dyrespråket

  Når barna har lært om dyrespråket, kan de få utdelt Diplom.

  Man kan bruke flotte plakater med bilder til å printe ut eller vise på skjerm. Disse viser hvordan dyr liker å ha det.

  Dette er utarbeidet av Dyrevern Ung (med vennlig tillatelse). Dyrevern Ung er en forening for barn og unge, opprettet på initiativ fra Dyrevernalliansen.

   

  DYREVERN FOR KONFIRMANTER

  Dyrevern Ung har utformet et hefte med tekster og oppgaver om dyreforsøk. Dette er tilpasset RLE-undervisningen på skolen for 10ende trinn, allikevel er dette opplegget fint å bruke i konfirmantundervisningen. Dette kan brukes som del av undervisningsopplegget i forbindelse med 1.trosartikkel: «Gud skaper mennesket, jorden og universet», «Guds omsorg for den skapte verden», «Forvalteransvar», og «Glede og takknemlighet over skaperverket» (Fra «Plan for Trosopplæring» s. 16).

  Heftet gir en god innføring i de etiske dilemmaene ved bruk av dyr i forskning og undervisning.

  Dette er utarbeidet av Dyrevern Ung (med vennlig tillatelse).