Samarbeid menighet og misjon

Den norske kirkes rolle i kirkens globale oppdrag konkretiseres blant annet gjennom Samarbeid menighet og misjon (SMM)