Rådsmedlem

Dette er en ressursside for alle rådsmedlemmer i Den norske kirke. Her finnes ferske kurs for menighetsråd, fellesråd og bispedømmeråd, informasjon om Kirka vår, en ny håndbok for menighetsråd og annet nyttig materiell.