Kontaktpersoner

I RESSURSBANKEN finner du ressurser til menighetens arbeid for barn og unge, skole-kirke-samarbeid, diakoni og kommunikasjon. Det vil fremover legges til rette for at også ressurser for øvrig menighetsarbeid kan finnes her. Ressursene er laget av menigheter, organisasjoner og andre samarbeidspartnere. Det legges kontinuerlig ut nye ressurser. Har du en ressurs du vil dele med RESSURSBANKEN? Kontakt en av kontaktpersonene under.

RESSURSBANKEN redigeres av Avdeling for kirkefag og økumenikk og avdeling for kommunikasjon i Kirkerådet, Den norske kirke.

Kontakt

Trosopplæring: Caroline Vesterberg cv888@kirken.no

Diakoni: Sigrid Flaata sf623@kirken.no

Gudstjenesteliv: Inger Anne Naterstad in998@kirken.no

Skole-kirke: Silke Pahlke sp259@kirken.no

Kommunikasjon: Anders Emil Kaldhol ak547@kirken.no

Webinar: Carl-Fredrik Bommen cb842@kirken.no

Digitalisering: Magnus Hvalvik mh322@kirken.no

 

Deling

Du kan dele et opplegg, en enkel ide, en god erfaring eller annet relevant materiell. Ønsker du å dele hele opplegg er det fint om ressursen inneholder en generell beskrivelse og noe om planleggingen, aktiviteter, innhold og eventuelt kommunikasjon. Vi kan ikke publisere dokumenter som inneholder navn og sangtekster. Det er alltid fint med bilder, men vær nøye med å innhente tillatelse.

Rettigheter

Alt du finner i RESSURSBANKEN kan brukes fritt til menighetens arbeid og til ikke-kommersielle formål. Ved bruk av bilder og illustrasjoner må fotograf/illustratør og kilde angis. F.eks. Fotograf: Trond Tro/Ressursbanken.no. Videre publisering på nett eller trykk må avklares med kilde dersom det ikke står at bilder, tekst og illustrasjoner er til fritt bruk. Les mer om opphavsrett og personvern på kirken.no.

 

Ressurser til trosopplæring:

Ressursene til trosopplæring er sortert etter kategoriene alder, metodikk og tema. Du kan velge et eller flere av disse og slik filtrere søket ditt. Du kan fjerne enkelte kategorier eller nullstille søket. Du kan også søke med fritekst i søkefeltet og deretter filtrere søketreffet. Nullstill søket ditt med å klikke på logoen eller fjerne filtrene fra toppen av søketrefflisten.

Nasjonale breddetiltak

I kategorien «nasjonale breddetiltak» finner du trosopplæringstiltak som er utviklet av Kirkerådet og samarbeidspartnere. Oppleggene skal kunne favne bredt inn mot en aldersgruppe og knytte bånd til/rekruttere til kontinuerlige tiltak i menigheten. Breddetiltakene er hele opplegg som inneholder tips til gjennomføring, bibelfortellinger, aktiviteter, gudstjenesteressurser, kommunikasjonsressurser mm. Menighetene står fritt til å bruke hele eller deler av opplegg i sin kontekst.

Utviklingsprosjekter

Dette er prosjekter som er utviklet av organisasjoner, utdanningsinstitusjoner og menigheter med støtte fra Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke. Det er utviklet både metodikk, forskningsrapporter og annet fagstoff.

Planarbeid

Her finner du lenken til planverktøyet for trosopplæringen og veiledningen.
Plan for trosopplæring kan lastes ned her.