Tilskuddsmidler

Her finner du informasjon om Kirkerådets tilskuddsordninger som menigheter, organisasjoner og andre fagmiljøer kan søke på.