Kirken logo
Årshjul

Årshjul

Hva skjer i 2024? I denne ressursen finner du lenker til flere årshjul med aktuelle arrangementer og merkedager gjennom året. Bruk det gjerne som inspirasjon til innholdsproduksjon på nett eller til å finne en aktualitet for en andakt.

 • Laget av
  Kirkerådet
 • Publisert
  03.01.2023
 • Oppdatert
  12.05.2024
 • Beskrivelse

  Hva skjer i 2024? I denne ressursen finner du lenker til flere årshjul med aktuelle arrangementer og merkedager gjennom året. Bruk det gjerne som inspirasjon til innholdsproduksjon på nett eller til å finne en aktualitet for en andakt.

  Årshjulene og oversiktene i denne ressursen er laget særlig for medarbeidere som jobber med kommunikasjon.

 • Kirkeåret

  Kirkeåret starter med adventstiden, første søndag i advent. I de mørkeste ukene før vintersolverv tennes ett og ett lys fram til selve lysfesten, julen. Kirkens nyttårsdag er derfor ikke 1. januar, men 1. søndag i advent. «Mens frost og vintermørke rår, begynner kirkens nye år» (Norsk salmebok, nr 18)

  Kirkeåret bryter inn i kalenderåret med en helt særegen rytme. Denne rytmen lever i kirkens gudstjenesteliv, gjennom tekstlesninger, musikk, salmer og kirkeårets farger. Det er en rytme som gjentas år etter år.

  Kirkeårets bibeltekster

  Kirkeårets tekster på Bibelselskapets sider. Her finner du datoer og titler på de ulike dagene i kirkeåret ved å klikke i menyen. Les mer her.

  Kirkeårets farger

  I løpet av kirkeåret bærer liturgen stola med ulike farger under gudstjenesten. Kledet (antependiet) på alter og prekestol skiftes også ut i samme rytme. Fire forskjellige farger blir brukt: Fiolett, hvit, rød og grønn. Les mer her.

 • Kirkens kampanjer

  For Kirkerådet er en kampanje en større og samordnet kommunikasjonssatsing i flere kanaler. Formålet er å gi informasjon og stimulere til deltakelse i kirkelige aktiviteter.

  Les mer om og finn hele årshjulet for Den norske kirkes kampanjer i ressursen Kampanjer.

  Problemer med å se Plandiscen? Trykk her

 • Globale merkedager

  Kirkeåret inneholder en rekke dager og høytider som markeres. I dette årshjulet finner du oversikt over globale, diakonale og misjonale merkedager.

  I ressursen finner du oversikt over merkedagene for 2024 i listeformat til digital bruk og til utskrift.

  Les mer om og finn hele oversikten over merkedagene i ressursen Merkedager – globale, diakonale og misjonale.

 • FN-dager

  FN-dager er internasjonale dager for å markere og spre kunnskap om viktige temaer. Mange av dem markeres i kirkens kommunikasjon, særlig gjennom poster i sosiale medier.

  Under finner du et årshjul for FN-dager som Den norske kirke vil lage innhold om i nasjonale digitale kanaler.

  Bla forbi årshjulet for å finne oversikt over alle FN-dager.

  Problemer med å se Plandiscen? Trykk her

  Her finner du oversikt over alle FN-dagene med mer informasjon og datoer.

 • Andre aktualiteter

  NB. Årshjulet under er ikke laget av Kirkerådet.

  Det finnes noe å feire eller markere hver eneste dag, om du samler alle merkedager, mote- og sportsarrangementer, Rosa sløyfe-måned, kongelige bursdager, småsære dager som "emojidagen" – og så videre.

  Planleggingsverktøyet Plandisc har laget dette årshjulet med veldig mange slike dager samlet. Hjulet er med andre ord ikke laget av Kirkerådet. Bruk gjerne likevel hjulet som inspirasjon ved idétørke.

  Problemer med å se Plandiscen? Trykk her

 • Verktøyet Plandisc

  Kirkerådet har mottatt spørsmål om det er lov til å bruke verktøyet Plandisc på Kirkepartners løsning og om mulighet for felles lisens. Her er noen punkter om du ønsker å bruke Plandisc:

  • Kirkerådet har ingen avtale om flere lisenser. Hver person som ønsker lisens, må kjøpe en personlig lisens på eget budsjett.
  • Det er fullt mulig å kjøpe en lisens som medarbeider i kirken. Det er derimot viktig å vite at det ikke mulig å ha en bruker med full tilgang til kalender, Mail og andre Microsoft-programmer. Det er med andre ord ikke mulig å bruke alle funksjonene i verktøyet. Dette krever en integrasjon som ikke finnes i dag.

Kontaktpersoner