Kirken logo
Kampanjer

Foto fra Os kirke. Foto: Den norske kirke/Ole Henrik Kongsvik

Kampanjer

En kampanje har for kirken mål om å spre informasjon til befolkningen og stimulere befolkningen til deltakelse i kirkelige aktiviteter. Finn informasjon om kommende kampanjer her.

 • Varighet
  Hele året, oppdateres
 • Laget av
  Kirkerådet
 • Publisert
  13.10.2023
 • Oppdatert
  03.04.2024
 • Beskrivelser

  Ressursens innhold

  Kampanjearbeidet beskrevet i denne ressursen beskriver nasjonalt arbeid med annonser bestilt av Kirkerådets sekretariat.

  • Om kirkens kampanjearbeid og målgrupper
  • Nasjonal kampanjeoversikt 
  • Materiell til fri bruk
  • Forslag til måter å benytte seg av kampanjearbeidet lokalt

  Klikk deg rundt i sidemenyen for å finne informasjonen du leter etter.

 • Om kampanjearbeidet

  Hva er en kampanje?

  For Kirkerådet er en kampanje en større og samordnet kommunikasjonssatsing i flere kanaler der målet er:

  spre informasjon til befolkningen og stimulere befolkningen til deltakelse i kirkelige aktiviteter.

  Hvorfor opererer kirken med målgrupper?

   Selv om alle er velkomne til kirken og til kirkelige handlinger, er det ikke et alternativ å kommunisere med "alle" samtidig gjennom slike kampanjer. Dette vil være dyrt og svært lite treffsikkert derfor velges målgrupper for de gitte kampanjene.

  Målgrupper må operasjonaliseres for å nå mennesker effektivt i sosiale medier. Selv om en alltid bør definere målgruppe ut ifra en spesifikk kanal eller et kommunikasjonsbehov, kan en si noe generelt om strategiske valg av målgrupper i de aller fleste av Den norske kirkes sosiale medier.

  En målgruppe kan velges ut fra ulike kriterier, f.eks. aldersspenn, kjønn og bosted. Kampanjens språk og innretning må tilpasses denne målgruppens virkelighet, interesser og hvor vi lettest kommer i kontakt med dem. Denne kunnskapen henter kirken nasjonalt blant annet fra egen medlemsundersøkelse og andre undersøkelser som gjøres av ulike meningsmålere.

  Huskeliste for målgruppeoptimalisering

  • Ikke forutsett inngående kunnskap om kirkens historie, organisering eller bibel.
  • Knytt kirkens budskap til aktualiteter i samfunnet og menneskers hverdag.
  • Hekt budskap på allmenne erfaringer og følelser, som sorg, håp, glede.
  • Spill på tilhørighet, forsøker å engasjere, inspirere og inkludere.

  Hva med kirkens budskap?

  Kampanjene har alltid som mål å kommunisere kirkens budskap – ved å engasjere til kirkelige handlinger eller spre informasjon om kirkens tilbud.

  Tilpasningen av budskapet ikke gå på akkord med kirkens teologiske grunnlag. Denne balansen må Den norske kirke klare, uten å bli for opptatt av egne preferanser. Med andre ord må ikke kirken bli for avsenderorientert.

  De to viktigste rettesnorene i Kirkerådets kampanjearbeid er:

  Budskapet må kalibreres slik at det oppfattes på ønsket måte av målgruppen.

  Budskapet må være i tråd med kirkens teologiske grunnlag.

 • Kampanjer 2024

  Kampanjene i denne oversikten viser annonser rettet mot befolkningen om tematikk som kirkelige handlinger, rekruttering og høytider. 

  Årshjul for nasjonale kampanjeperioder

  Kampanjene i denne oversikten er i tillegg til eventuelle regionale, lokale og interne kampanjer. Hjulet skal være oppdatert senest tre mnd før, slik at en vet hva som kommer. Kirkerådet etterstreber at materiellet skal være klart til fri bruk en måned før kampanjen går i gang.

  Åpne årshjulet i en egen fane ved å klikke her.

 • Materiell til fri bruk

  Materiell til fri bruk

  Materiellet ligger tilgjengelig i ressursbanken, og kan brukes i deres kanaler. Søk på tiltakets navn, f.eks. "Påske" eller "Rekruttering". 

  Det finnes også generelle bilder og maler til digitale og trykte flater på design.kirken.no som kan brukes i annonsering. → Gå til design.kirken.no.

 • Lokalt kampanjearbeid

  Hvordan bruke kampanjene til å sammen skape økt oppmerksomhet om kirkens tilbud

  Gjennom året sørger Kirkerådet for en rekke kampanjer som søker nasjonal oppmerksomhet fra ulike målgrupper i befolkningen. Bispedømmer, fellesråd og menigheter kan med ulike grep få bruk for den nasjonale synligheten.

  Menigheter og fellesråds arbeid å benytte seg av nasjonal synlighet

  Lokale kampanjer og annonser kan gjerne bygge på de nasjonale kampanjene på ulike måter:

  • Materiellet ligger tilgjengelig i ressursbanken, og kan brukes i deres kanaler. Søk på tiltakets navn, f.eks. "Påske" eller "Rekruttering". 

  • Det finnes også generelle bilder og maler til digitale og trykte flater på design.kirken.no som kan brukes i annonsering.
   → Gå til design.kirken.no.

  • Annonser om kirkelige handlinger forsøker å spre oppmerksomhet og engasjement til å benytte kirkens seremonier. Pass på at det er enkelt å bestille hver enkelt kirkelig handling på deres nettside.

  • Annonser om høytider forsøker å spre oppmerksomhet og engasjement til å besøke kirkens arrangementer i høytiden. Pass på at menighetens arrangementer er tilgjengelig på skjerikirken.
   → Les mer om hvordan bruke skjerikirken.

  Bispedømmenes kampanjearbeid

  Flere bispedømmer kjører egne kampanjer, knyttet til regionale satsninger eller som bygger på de nasjonale kampanjene. Kontakt ditt bispedømme for å høre om det gjøres noen kampanjer i ditt bispedømme.

   

 • Hvordan kampanjene ser ut

  Hvordan ser kampanjene ut?

  Annonsene ser ulike ut, basert på hvilken plattform som velges. Plattformer kan være f.eks. Facebook og Instagram, Snapchat, TikTok, lyd i podkaster eller i magasiner.

  Oftest velges annonser i Facebook, Instagram og Snapchat for bredest oppmerksomhet i hele befolkningen.

  Eksempel på hvordan kampanjer kan se ut

  image015dp.png

  Hva er en kampanje i Google/YouTube?

  Den norske kirke annonserer kontinuerlig på områder som dåp, bryllup og konfirmasjon på Google og YouTube. Dette kalles always on. I søk vil vi derfor dukke opp høyt i perioder også utenfor definerte kampanjeperioder. Disse annonsene er aktive gjennom hele året.

  Denne annonseringen fungerer slik at hvis en googler konfirmasjon legger vi en del penger i at resultatene som kommer opp skal være eid av Den norske kirke. Andre organisasjoner kan gjøre det samme. Derfor kommer ikke alltid vårt innhold opp på topp, men ofte.

  Hvem som får opp hvilke resultater er sammensatt av flere ting, så noen ganger vil du få kirken på topp, andre ganger andre organisasjoner eller tilbydere av tjenester.

  Eksempel på hvordan kampanjer ser ut på Google

  image5vl5b.png

 • Kampanjer 2024

Kontaktpersoner