Kirken logo
Menighetsblad

Menighetsblad

Her finner du inspirasjon og ressurser knyttet til produksjon og distribusjon av menighetsblad til menigheten i Den norske kirke.

 • Laget av
  Kommunikasjonsavdelingen, Kirkerådet
 • Publisert
  30.01.2024
 • Om ressursen

  Produksjonene har mange navn, som kyrkjelydsblad, kyrkjeblad, menighetsblad, kirkemagasin. I denne ressursen kaller vi produksjonen for menighetsblad.

  Menighetsblad er en viktig del av mange menigheters kommunikasjonsarbeid. Menighetsbladet er en god løsning for å fortelle historier fra menighetshverdagen, informere om menighetens tilbud og fortelle om kristen tro og tradisjon. Noen bruker også digitale løsninger til det samme, slik som digitalt nyhetsbrev.

  Hvem kan benytte seg av ressursen?

  Ressursen er laget som en veiledning til deg som arbeider med magasin/avis/bladproduksjon fra menighetene i Den norske kirke. 

  Bruk de delene av ressursen som er nyttige for ditt arbeid.

  Hvor mange leser menighetsblad?

  I Den norske kirkes medlemsundersøkelse 2023 oppgir 4 av 10 at de har mottatt menighetsblad i løpet av det siste året.

  Et spørsmål i undersøkelsen var også: Hvordan ønsker du helst å motta informasjon fra Den norske kirke? På dette spørsmålet svarer 23 prosent av medlemmene i kirken at de ønsker et fysisk menighetsblad. Dette gir oss god indikasjon på at menighetsbladet er noe mange faktisk leser. 13 prosent svarer i samme undersøkelse at de foretrekker et digitalt nyhetsbrev.

 • Design av menighetsblad

  Retningslinjer for utforming av menighetsblad

  Den norske kirke har en egen profilmanual, med skrifttyper, fargepalett, illustrasjosstil, logoer med mer. Disse bør brukes om menigheten din skal i gang med justering eller oppsett av nytt design for menighetsbladet.

  Du finner Den norske kirkes visuelle profilmanual åpent tilgjengelig for alle på design.kirken.no.

  InDesign-mal

  Den norske kirke har ingen felles mal for grafisk oppsett av menighetsblad. Likevel finnes det flere andre maler å hente inspirasjon fra, som f.eks. brosjyremaler. Disse er ikke laget for menighetsblad, og kan derfor ikke forstås som fullstendige maler for å sette opp menighetsbladet. Malene kan likevel være gode start i arbeidet. Malene inneholder grid, predefinerte fargeprofiler og stiler.

  Finn brosjyremaler på design.kirken.no.

  Inspirasjon

  Finn inspirasjon i andres flotte menighetsblader.

  Færder 5.1

  Fæder 5.1 er menighetsblad fra Færder kirkelige fellesråd. Bla i deres menighetsblader her

  Kime

  Kime gis ut av Den norske kirke i Indre Østfold. Finn menighetsbladene deres her

  Firmaer som tilbyr design- eller trykk

  Den norske kirke har ingen nasjonal avtale med firmaer for å sette opp eller trykke menighetsblad.

 • Universell utforming av menighetsblad

  Skriftlige menighetsblad er ikke tilgjengelige for alle.

  KABB - Kristen Arbeid Blant Blinde og svaksynte har en tjeneste for synshemmede og de med lesevansker medom menighetsblad

  Finn tjenesten på kabb.no.

   

 • Bildebruk i menighetsblad

  Bilder til fri bruk i menighetsblad

  På design.kirken.no finner du tusenvis av bilder, der alle som er avbildet har gitt sitt samtykke til bruk i menighetsblad i Den norske kirke. Alle bildene i bildearkivet kan brukes i menighetsbladet.

  For å bruke bildene må du logge deg inn. Alle som er medarbeidere i Den norske kirke (ansatt eller frivillig) kan få tilgang til bildearkivet.

  Gå direkte til bildearkivet eller be om tilgang her.

  Når må vi innhente samtykke på bilder til bruk i menighetsbladet?

  Bilder som viser en eller flere bestemte personer, altså bilder der de enkelte personene er hovedmotivet kalles også portrettbilder. Dersom du skal bruke slike bilder, må du ha samtykke fra den eller de som er avbildet før bildet publiseres.

  Dersom det gjelder bilder av barn eller andre personer som ikke kan gi gyldig samtykke selv, må foresatte gi samtykke på barnas vegne. Gruppebilder, slik som bilde av et konfirmantkull, er også definert som portrettbilder siden det er personene som er hovedmotivet.

  Samtykkeerklæring finner du her.

  Les mer om portrettbilder, situasjonsbilder og om samtykke hos Datatilsynet.

  Hva må vi gjøre dersom en person trekker samtykket sitt, og vi allerede har trykket bildet i menighetsbladet?

  Et samtykke gjelder inntil det blir trukket tilbake. Dersom en person (eller personens foresatte) trekker tilbake et samtykke, betyr ikke det at tidligere trykkede bilder må fjernes eller avpubliseres.

  Et trukket samtykke betyr at det ikke er lov å publisere bildet av personen i fremtiden.

 • Artikler og annet innhold

  Kirkelige handlinger

  • Dåp – mange ulike artikler til fri bruk

  Høytider

  • Jul – invitere til kirkens tilbud
  • Jul – om Kirkens nødhjelp sitt arbeid

  Trosopplæring for barn

  Trosopplæring for voksne

  Givertjeneste og innsamling

  Oversikt over årets merkedager

  Generelle skriveråd

  Et skrivekurs ble holdt for menighetsbladjournalister i Stavanger i 2022. Journalist Leif Tore Lindø delte sine beste tips for å lage et aktuelt, lesbart og profesjonelt menighetsblad.

  Her får du presentasjonen fra kurset. Den inneholder blant annet skriveråd, tips til gode forsider, intervjuteknikk og ti forbedringspunkter.

 • Økonomi

  Det er ulike måter å finansiere menighetsblad eller gjøre produksjonen billigere. Her er noen av dem: 

  Annonsesalg som plasseres i bladet.

  Innlagt giro der man betaler en fast eller frivillig sum er vanlig.

  Samarbeid med andre lokale aktører. Det kan være andre aktører i soknet/kommunen, for eksempel idrettslag eller kommunen. Se gjerne eksempel på dette hos Talefoten, menighetsblad på Kjelsås i Oslo. Her har det lokale idrettslaget egne sider i menighetsbladet. 

  Del bladet i to. Man kan dele bladet mellom de ulike aktørene forskjellige måter, enten ved å ha halve hver, eller snu bladet på midten, slik at avsenderne får hver sin forside. Ved å samarbeide med en ikke-kirkelig aktør, blir nedslagsfeltet bredere, utgiftene deles på flere og annonseinntektene kan økes.

  Slå sammen menighetsblader. Flere menigheter har hatt glede av å slå sammen flere menighetsblader. Trykk her for å se og lese om sammenslåing av seks menighetsblader i Hof og Åsnes.

 • Distribusjon til alle postkasser

  Kan menighetsblad legges i alle postkasser?

  Ja.

  Menighetsblad er definert som offentlig informasjon, i likhet med informasjon fra for eksempel idrettslag eller renovasjonsselskap. Dette er slått fast av Forbrukertilsynet, da menighetsblad ikke er reklame og trossamfunn ikke er næringsvirksomhet. Les mer her.  

  Er det lov å legge menighetsblader i postkasser merket med "Nei til uadressert reklame"?

  Fordi menighetsblad er offentlig informsajon, er det lov å legge et menighetsblad i postkassa, selv om den er merket med Nei til uadressert reklame.

  Hva om noen ber om å få slippe å motta menighetsbladet?

  Noen kontakter menigheten og insisterer på å slippe å få menighetsbladet i posten. Dette bør man som utgiver av menighetsblad, ta hensyn til når det er mulig.

  Dersom man bruker betalte ombæringstjenester (for eksempel Postnord eller Bring) eller ideelle foreninger (for eksempel idrettslag) for å distribuere bladet, vil bestillingen være å legge i alle postkasser. Det er ikke mulig å «trekke fra» mottakere ved fulldistribusjon.

  Dersom man distribuerer menighetsblad gjennom frivillighet og tildeling av roder i menigheten, vil man i større grad kunne ta hensyn til de som spesifikt har gitt beskjed om at de ikke ønsker å motta menighetsblad i posten.

 • Gi menighetsbladet et løft (Webinar)

  Redaktør i menighetsbladet Færder 5.1, Kjell-Richard Landaasen, holdt webinar om hvordan en kan gi menighetsbladet et løft. Webinaret gir en introduksjon til hvordan jobbe redaksjonelt, velge profil og tenke målgruppe.

  Se webinaret her.

 • Publisering av menighetsblad på nett

  Må vi ha samtykke fra alle personer på bildene som brukes i menighetsbladet, om det skal legges på nett?

  Ja, dere må ha samtykke fra alle personer som kan identifiseres på bildene. Det gjelder uansett om det skal legges på nett, eller om det kun trykkes opp i fysisk utgave. Finn mer om bildebruk under fanen «Bildebruk i menighetsblad».

  Hvor lenge kan PDF av menighetsbladet ligge offentlig på nett?

  Det er i utgangspunktet ikke noen tidsbegrensning for hvor lenge menighetsbladet kan ligge på Internett, men husk at menighetsbladene har arkivverdi.

  Samtidig kan det tenkes at menighetsblad blir så gamle at de ikke trenger å ligge åpent ute på nettet lenger. Personvernombudets råd er at soknet/fellesrådet utformer en sletterutine der man

  1. fastslår at menighetsbladene har et journalistisk formål og er unntatt fra personvernforordningen etter personvernforordningens artikkel 85.
  2. beslutter en foreldelsesfrist, det vil si et tidspunkt hvor PDF-filer kan avpubliseres.
  3. lager en rutine dersom en registrert henvender seg for å bli slettet. (Den kan være å redigere i filen og legge den ut igjen inntil filen har nådd foreldelsesfristen).
  4. gjør sletterutinen tilgjengelig for mottakerne, for eksempel i form av et par setninger i publikasjonen. (Hva er formålet med bladet og hvem er ansvarlig utgiver? Hvor lenge publiseres det på nett? Hvor skal den registrerte henvende seg dersom vedkommende har bekymringer?)

  Kan menighetsblad som inneholder f.eks. navn og bilde på konfirmanter ligge som PDF på nett?

  Portrettbilder med navn forutsetter samtykke fra alle på bildet før publiseringen. For barn og ungdommer under 15 år må også foresattes samtykke innhentes. Samtykkeerklæring finner du her. Les mer om samtykker og bildebruk under fanen "Bildebruk i menighetsblad".

  Når du har samtykkene i orden, er det i utgangspunktet ingen tidsbegrensning for hvor lenge menighetsbladet kan ligge på Internett.

  Hva må vi gjøre med et menighetsblad som ligger publisert på nett, dersom en avbildet person trekker samtykket sitt?

  Et samtykke gjelder inntil det blir trukket tilbake. Dersom en person (eller personens foresatte) trekker tilbake et samtykke, betyr ikke det at tidligere trykkede bilder må fjernes eller avpubliseres.

  Et trukket samtykke betyr at det ikke er lov å publisere bildet av personen i fremtiden. 

Kontaktpersoner