Kirken logo
Fellesskap og organisering - de frivilliges rolle i trosopplæringen

Fellesskap og organisering - de frivilliges rolle i trosopplæringen

Bok om hvilken rolle de frivillige har - eller skal ha i trosopplæringen.

 • Alder
  16-18, voksne/familie
 • Laget av
  MF
 • Publisert
  04.09.2018
 • Oppdatert
  30.10.2023
 • Beskrivelse

  Utviklet med støtte fra Størst av alt - trosopplæring i Den norske kirke

  Fellesskap og organsiering

  Denne boka drøfter de frivilliges rolle i trosopplæringen ut fra tre ståsteder. Først stiller vi spørsmål om hvordan vi forstår begrepene frivillighet og fellesskap. Dernest undersøker vi hvilke virkemidler kirken tar i bruk for å styrke den ubetalte innsatsen i trosopplæringen, før vi til slutt drøfter hvordan menighetene selv håndterer «frivilligheten». Analysene tar for seg fire trosopplæringsaktiviteter – Lys Våken, søndagsskolen, ungdomsarbeidet og konfirmantleir – i seks forskjellige menigheter.

  Les nyhetssak hos MF om saken: Frivilliges plass i kirken

  Boken er skrevet av MF-professorene Kjetil Fretheim, Sverre Dag Mogstad og Håkon Lorentzen, og utgitt av IKO Prismet bok – Utgangspunktet for boken er trosopplæringens helt eksplisitte formål: Å trekke inn frivillige i kirkens arbeid.

  Boken kan bestilles hos IKO-forlaget.