Kirken logo
Tverrfaglig arbeid med trosopplæring

Foto: pixabay.com

Tverrfaglig arbeid med trosopplæring

SAMLESIDE: Ressurser og verktøy for å arbeide systematisk med trosopplæring i tverrfaglig stab

 • Alder
  6-8, 9-12, 13-15, 16-18, voksne/familie
 • Laget av
  Forskjellige
 • Publisert
  20.08.2018
 • Oppdatert
  30.10.2023
 • Beskrivelse

  Samleressurs om tverrfaglig samarbeid i staben. Har du tips?
  Send en e-post til Ressursbanken!

  Verktøy for tverrfaglig samarbeid

  Med trosopplæringsreformen deltar flere kirkelige tilsette i undervisningsarbeid. Her finnes verktøy som staben kan bruke for å jobbe sammen om trosopplæring, og skape et godt samarbeidsklima.

  Årshjulet Ræge

  Årshjulet i Vardåsen viser menighetens arbeid gjennom året både breddetiltakt og kontinuerlig arbeid, med frister for søknader, budsjett og rapporter osv. Last ned årshjulet her.

  Årshjulet Vardåsen

  Årshjulet i Vardåsen menighet viser menighetens arbeid med barn og unge gjennom et helt år. Årshjulet bør henges opp og brukes aktivt i staben. Last ned årshjulet her.

  Trosopplæring i staben

  Sogndal-modellen for hvordan trosopplæring systematisk kan jobbes med på stabsmøter. Last ned presentasjonen her.

  Stadig bedre

  KAs system for kvalitetssikring av arbeidet med trosopplæring i staben. Les mer i denne ressursen.

  Arbeidsfordeling

  Høvik menighet har utarbeidet fordeling av ansatte og timetall for hvert enkelt trospplæringstiltak. Last ned dokumentet her.

   

  Bøker og rapporter

  • "Alle støttar trusopplæringa", tverrfaglig samarbeid mellom prestar og undervisningstilsette i utviklinga av trusopplæringa. Prismet 3/17
  • Vår trosopplæring? Forskningsrapport fra MF om hvordan trosopplæringsreformen har ført til undervisningsaktiviteter for flere ansatte, og hvordan man kan skape godt tverrfaglig samarbeid. Last ned rapporten her.
  • Arbeidsveiledning for trosopplærere: Rapport om arbeidet med veiledning av trosopplærere. Les mer her.