Kirken logo
Undervisningsansatte i Den norske kirke

Undervisningsansatte i Den norske kirke

En rapport som viser kartlegging av undervisningsansatte i Den norske kirke

 • Alder
  13-15, 16-18, voksne/familie
 • Laget av
  MF vitenskapelig høyskole
 • Publisert
  02.10.2019
 • Oppdatert
  30.10.2023
 • Beskrivelse

  Utviklet med støtte fra Størst av alt - trosopplæring i Den norske kirke

  Kartlegging av undervisningsansatte

  Trosopplæringsfeltet har vært i rask endring, og forskningsbasert kunnskap innenfor dette uoversiktlige landskapet er høyst nødvendig.

  Denne rapporten gir en oversikt over bemanningen i undervisningsfeltet. Hvem er rekruttert inn? Hvilke faglige bakgrunner har disse, og hvilke kompetansebehov har de?

  Studien gir kunnskap om de ansattes motivasjon for stillingen, i arbeidshverdagen og i et lengre tidsperspektiv i relasjon til stillingstype og stillingsstørrelse. Studien forsøker også å gi kunnskap om hvilke ønsker de ansatte har for vigsling og motivene bak disse ønskene.

  Last ned rapporten her: Kompetanse, utdanning og motivasjon - en kartlegging av undervisningstjenesten i Den norske kirke

  Forskergruppe på MF: Morten Holmqvist, Heid Leganger-Krogstad, Torgeir Sørensen, Helene Horsfjord og Gunnar Heiene