Kirken logo
Dialog og livsmestringsprosjekt

Illustrasjonsbilde

Dialog og livsmestringsprosjekt

Temasamlinger med myndighetsmarkering

 • Alder
  13-15, 16-18
 • Varighet
  Temasamlinger over tre år, samt myndighetsmarkering
 • Laget av
  Hamarøy og Sagfjord menigheter
 • Publisert
  11.10.2012
 • Oppdatert
  22.09.2023
 • Beskrivelse

  Med livsmestring menes evnen til å mestre livets mange utfordringer. Det omhandler livskompetanse, mot og optimisme, tro på egne ressurser og tro på framtiden. Det er gjennom et tett samarbeid med videregående skole at det er utviklet et program for livsmestring blant ungdommene. Kirka ønsker å være en samtalepartner gjennom dialog med ungdommene om tros-, livs- og samfunnsspørsmål.

  Et viktig bidrag til å få i gang en dialog, er opprettelsen av en «ekspertgruppe» som består av fire til seks ungdommer. Her drøftes det hvilke temaer som er viktig i forhold til livsmestring.

  Temasamlinger er både arrangement med temadager på skolen, og kveldsarrangement med mer kulturelt preg. Eksempler er foredrag, kulturinnslag, møte med menneskers livserfaring, samt lek/rollespill som tilnærming til tema.

  Myndighetsmarkeringen er dagen som på høytidelig vis markerer overgangen mellom barn og voksen, og samtidig avslutningen på dialog og livsmestringsprosjektet.

 • Planlegging