Kirkevalget – valgmodulen

Kirkevalget – valgmodulen

Informasjon om valgmodulen som skal benyttes ved Kirkevalget 2023


 • 06.09.2023

 • 06.09.2023
 • Valgmodulen

  I Den norske kirkes medlemsregister finner du valgmodulen. Dette er det digitale systemet for administrering av valget. Her skal du i forkant av valget registrere alle opplysninger om valget i soknet, for eksempel informasjon om forhåndsstemming, valgdag(er) og kandidater. Opplysninger herfra vil vises på nettsiden kirkevalget.no og vil bli brukt til stemmesedlene. Like før valget henter du ut manntall fra valgmodulen, og umiddelbart etter valget skal så valgresultat og andre opplysninger fra valget registreres der.  

  Her finner du valgmodulen

  For å gjøre bruken av valgmodulen lettere anbefales det å bruke de veiledningene vi utarbeider. De inneholder stegvis forklaring. Lenke til de relevante veiledningene blir lagt på hver underside, men vi vil også for enkelhets skyld også samle dem her: 

  Veiledning. Registrering av grunnlagsdata i valgmodulen

  Veiledning. Gjøre oppslag og endringer i manntallet i valgmodulen

  Veiledning. Registrere og rapportere valgresultater i valgmodulen

  Forhåndsvisning: Digital stemmegivning

  Absolutt siste frist for å planlegge ferdig valg i valgmodulen i medlemsregisteret er 1. juni.

  Det er svært viktig at ansvarlige for registrering har lagt inn alle grunnlagsdata om valg innen denne fristen.

  Medlemsregisteret stenges etter dette for oppdatering av grunnlagsdata om valg.

  For å sikre at informasjon i valgmodulen er korrekt, vil en forhåndsvisning av planlagte digitale valg være tilgjengelig for en kort periode i etterkant (uke 24 og 25). Gjennom løsningen Forhåndsvisning: Digital stemmegivning vil det være mulig for valgstyrer, valgråd og andre som jobber med forberedelser av kirkevalget å se over informasjonen som er lagt inn. Dette vil gi mulighet for å sjekke om grunnlagsdata som er lagt inn i valgmodulen om kandidater og lister, vises korrekt for digital stemmegiving. 

  Brukere av medlemsregisteret har fått nærmere informasjon/veiledning per e-post 12. juni. Dersom det oppdages feil/endringsbehov ved gjennomgang/sjekk av valginformasjonen, må ansvarlig for registrering legge inn oppdatert informasjon i valgmodulen. I så fall må Kirkerådet kontaktes på support@kirken.no

 • Plan for lokalt valg

  Plan for lokalt valg

  Denne delen ble lagt ut 17. mars 2023. Erfarne brukere vil dra kjensel på mye av funksjonaliteten fra tidligere valg, men det er et par nyheter man skal være oppmerksom på. 

  Bedre oversikt over stemmekretser

  Det er en utfordring ved kirkevalgene at stemmekretser ikke nødvendigvis samsvarer særlig bra med soknegrenser. Mange er usikre på hvor grensene egentlig går. På første trinn i planleggingsdelen er det derfor nå lagt inn en oversikt over hvilke stemmekretser som inngår i soknet, og med hvilke andre sokn man eventuelt deler disse stemmekretsene. Her er et eksempel fra Oppsal menighet i Oslo:

  Det er viktig at de som planlegger valg, snarest mulig sjekker denne oversikten. Man vet da tidlig hvor mange valglokaler som skal bemannes, og med hvilke sokn man eventuelt skal samarbeide.

  Forbedret del for forhåndsstemming

  Delen for forhåndsstemming er vesentlig forbedret med flere separate felter fremfor ett fritekstfelt. Det er mulig å legge inn både enkelthendelser og gjentakende hendelser over et lengre tidsrom. 

  Ny måte å registrere gjenvalg på

  Tidligere har man manuelt lagt inn antallet kandidater som stilte til gjenvalg og som ble gjenvalgt. Denne gangen registreres det ved utarbeidelsen av kandidatlisten om kandidaten stiller til gjenvalg. Det blir da automatisk kalkulert hvor mange som ble gjenvalgt. 

  Veiledning for bruk av delen "plan for lokalt valg" finnes i veiledningen på følgende lenke:

  Veiledning. Registrering av grunnlagsdata i valgmodulen

 • Kandidatinformasjon

  Kandidatinformasjon

  Denne delen ble tilgjengeliggjort 22. mars 2023. Den har få endringer sammenlignet med 2019. Det er opprettet et nytt felt for å registrere om kandidaten er fast medlem i menighetsrådet på tidspunktet for nominasjon. Dette brukes til statistikk om antall som stiller til gjenvalg og antall som blir gjenvalgt. Det er også gjort noen endringer i feltrekkefølger slik at det er likt som i andre deler av valgmodulen. 

  Vær oppmerksom på at kandidatene står i alfabetisk rekkefølge og ikke i prioritert rekkefølge. Dette fordi kandidatinformasjonsdelen også brukes for valg som ikke har kandidater i prioritert rekkefølge. 

  Veiledning for bruk av delen "kandidatinformasjon" finnes i veiledningen på følgende lenke:

  Veiledning. Registrering av grunnlagsdata i valgmodulen

 • Forhåndsvisning digivalg

  Dette brevet gikk ut til alle brukere av Den norske kirkes medlemsregister 12. juni 2023:

  Fristen for innlegging av grunnlagsdata til menighetsrådet er nå passert med god margin. Denne e-posten omhandler en siste mulighet for å sikre at informasjon i valgmodulen er korrekt. Fra i dag, 12. juni, og til og med 23. juni vil en forhåndsvisning av planlagte digitale valg være tilgjengelig. Gjennom løsningen Forhåndsvisning: Digital stemmegivning vil det være mulig for valgstyrer, valgråd og andre som jobber med forberedelser av kirkevalget å se over informasjonen som er lagt inn. Dette vil gi mulighet for å sjekke om grunnlagsdata om kandidater og lister som er lagt inn i valgmodulen, vises korrekt for digital stemmegiving.

  Verifisering av valg i Forhåndsvisning: Digital stemmegivning

  Alle grunnlagsdata til menighetsrådsvalg og bispedømmerådsvalg fra valgmodulen per 8. juni kl. 1600 er nå lastet opp til forhåndsvisningen til løsningen for digital forhåndsstemming (Invote). Det er viktig å se over at valg ser riktig ut så tidlig som mulig for å sikre tid til å rette eventuelle feil. Dersom vi ikke hører noe, gjør vi regning med at alt er korrekt.

  Slik sjekker du ditt sokn/bispedømme/menighet

  Vedlagt i denne e-posten er filen Innloggingsinformasjon til Forhåndsvisning - Digital stemmegivning. I denne filen vil du finne fire arkfaner:

  • Ark 1, «Lenke»: Her vil du finne lenken du skal klikke på, som vil ta deg til siden Forhåndsvisning: Digital stemmegivning. På denne siden kan du logge deg inn for en demonstrasjon av et digitalt valg med stemmeseddelen du har planlagt, og på den måten verifisere at alt fremkommer som det skal.
  • Ark 2, «Menighetsrådsvalg (sokn)»: Her finner du innloggingsinformasjon til verifisering av menighetsrådsvalg for alle sokn. Benytt Navn og PIN når du logger inn i «Forhåndsvisningen». Du må logge inn for hvert valg du skal verifisere.
  • Ark 3, «Bispedømmerådsvalg»: Her finner du innloggingsinformasjon til verifisering av bispedømmerådsvalgene (inkl. valg av prester, leke kirkelig tilsatte samt døvemenighetenes representant og sørsamisk representant). Benytt Navn og PIN når du logger inn i «Forhåndsvisningen». Du må logge inn for hvert valg du skal verifisere.
  • Ark 4, «Kategorialmenigheter»: Her finner du innloggingsinformasjon til verifisering av menighetsrådsvalg for kategorialmenigheter. Benytt Navn og PIN når du logger inn i «Forhåndsvisningen». Du må logge inn for hvert valg du skal verifisere.

  Er du bruker av medlemsregisteret sin valgmodul, kan du gjerne logge inn der parallelt og sammenlikne valg du har planlagt mot det som vises i Forhåndsvisning: Digital stemmegivning.

  Det er mulig å teste ut å avgi stemme også (flere ganger om man ønsker), men alle stemmer blir slettet når forhåndsvisningsperioden er over.

  Retting av feil

  Dersom det oppdages feil eller endringsbehov ved gjennomgang/sjekk av valginformasjonen, må ansvarlig for registrering legge inn oppdatert informasjon i valgmodulen. Valgmodulen sin «Plan for lokalt valg» er nå låst. Dersom det er behov for å gjøre rettinger, må man kontakte medlemsregisteret sin brukerstøtte for opplåsing. Medlemsregisteret sin brukerstøtte kontakter du på support@kirken.no eller 23 08 12 34.

  Kandidatinformasjon kan endres ut juni

  Delen «Kandidatinformasjon» låses ikke. Det betyr at man fortsatt kan legge til CV-opplysninger ut juni. Etter skjæringsdatoen 30. juni er det for sent å endre på «stilling» og «oppgitt bosted». Eventuelle endringer i disse feltene vil da ikke komme med på stemmesedlene i løsningen for digital forhåndsstemming.

   

  Med vennlig hilsen

  Brukerstøtte

  Seksjon for digitalisering

 • Søk/endre i valgmanntall

  Søk/endre i valgmanntall

  Denne delen ble tilgjengeliggjort 8. august 2023. Den har en del endringer sammenlignet med 2019.

  Helt umiddelbart vil man se at det finnes noen nye felt i skjermbildet. Det er opprettet felt om stemmerett ved valg knyttet til kategorialmenigheter og felt om stemmerett for tilsatte. Disse feltene skal ikke benyttes av dem som jobber med valget i soknene. 

  Manntallet i valgmodulen synkroniseres hele tiden med manntallet i løsningen for digital forhåndsstemming. Hvis denne synkroniseringen skulle feile, kan man oppleve å få meldinger om dette. 

  Utover dette er denne delen lik som i 2019. Her følger veiledningen: 

  Veiledning. Gjøre oppslag og endringer i manntallet i valgmodulen

 • Resultatregistrering

  Registrering og rapportering av valgresultat

  Deler av denne funksjonaliteten ble tilgjengeliggjort 6. september 2023. Noe funksjonalitet kan ikke legges ut før 11. september 2100. På grunn av den digitale forhåndsstemmingen er det mange viktige endringer sammenlignet med 2019.

  Delen for å registrere valgresultat for et sokn er ikke veldig endret, men det er noen viktige forskjeller. Det viktigste er at man bare teller tilleggsstemmer, ikke samtlige personstemmer. Personstemmer en kandidat får utfra avgitte stemmesedler, beregnes automatisk. Det er også slik at man i denne delen konsekvent bare skal legge inn tall fra papiravstemmingen. Digitale tall kommer inn automatisk. Dette gjelder også kryssene i manntall. Bare kryss satt med penn skal telles. Det er tatt høyde for at man skal kunne gjøre seg ferdig med bispedømmerådsvalget tidlig i prosessen slik at man får sendt disse stemmesedlene fra seg sammen med følgeseddel før man er ferdig med hele opptellingen av menighetsrådsvalget.

  Resultatet er ikke klart etter utfylling av delen for å registrere valgresultat. Man må i tillegg identifisere eventuelle tilføyde navn fra den digitale forhåndsstemmingen. Denne delen blir tilgjengelig først kl. 2100 den 11. september. 

  Når alle tallene fra den resultatregistreringen er lagt inn og eventuelle tilføyde navn digitalt er behandlet, kan man gå til "valgresultater og oppsummering". Der kan man se over alle tall, både fra den digitale stemmegivningen og papirstemmegivningen, Dersom det ser riktig ut, kan man kalkulere valgresultatet. Først da har man valgresultatet og kan skrive ut rapporten. Delen "valgresultater og oppsummering" blir også tilgjengelig først kl. 2100 den 11. september siden tall fra den digitale forhåndstemmingen ikke skal offentliggjøres før alle valglokaler er stengt. 

  Her følger veiledningen: 

  Veiledning. Registrere og rapportere valgresultater i valgmodulen

 • Anders Backer-Grøndahl Eide
  Anders Backer-Grøndahl Eide Produkteier medlemsregisteret ae346@kirken.no