Kirken logo

Kommende webinarer

Webinar er en god måte å lære på! Bli med å øk din kompetanse og kunnskap. Webinarene arrangeres av Kirkerådet. De fleste webinarene varer inntil en time. Alle webinarene er tilgjengelig i ettertid, slik at du kan se når det selv passer deg.

NB: Gjennomførte webinarer i opptak finner du her: 2023, 2022, 2021 og 2020.

 

UTSATT til 2024: Innenfraperspektiver og anerkjennelse i samisk trosopplæring

Tidspunkt: Var planlagt torsdag 30.november kl. 9:00

Line Merethe Anthonsen Skum er universitetslektor i diakoni ved Kirkelig utdanningssenter i nord – VID Tromsø. Hun har forsket på samisk leirarbeid (ungdoms- og lederhelger i regi av Samisk kirkeråd) hvor hun har intervjuet deltakere om hvilke faktorer som har vært viktige for dem for å delta på disse arenaene. I webinaret presenteres funn fra undersøkelsen.

Kristine Aslaksdatter Siri fra Samisk kirkeråd medvirker også i webinaret.

Webinaret blir simultan-tegntolket.