Kirkevalget – kommunikasjon

Kirkevalget – kommunikasjon

I denne ressursen finner du det du trenger for å kommunisere godt og bredt rundt kirkevalg: bilder, brosjyremal, råd for pressearbeid, tekster til bruk i menighetsblad og nettside og materiell og råd rundt annonsering.


 • Kirkerådet

 • 14.08.2023

 • 13.09.2023
 • Kommunikasjon om kirkevalg

  I denne ressursen finner du informasjon og materiell for å kommunisere rundt kirkevalget i 2023 til velgerne.

  t vil utformes en nasjonal kampanje rundt digital forhåndsstemming, og dessuten en kampanje for å gjøre kirkevalget kjent og oppfordre alle medlemmer til å bruke stemmeretten.

  I denne ressursen finner du blant annet ressurser for:

  • Planlegging: kommunikasjonsplan til lokal bruk
  • Design, bilder og maler: logo, retningslinjer, plakat- og brosjyremaler og foto
  • Artikkeltekster: tekster til fri bruk i menighetsblad eller nettside
  • Kampanjevideoer: publiseringstidspunkt for kampanjevideo til deling og videoer til nedlastning i ulike formater
  • Presse: råd for hvordan komme i kontakt med media
  • Annonsering: nasjonal kampanjeplan og råd for lokal annonsering
  • Interninformasjon: oversikt over kanaler for å få med deg det siste nye om valget

   

  Kommunikasjon til nominasjonsfasen

  Ressurset knyttet til det å finne kandidater til å stille til menighetsrådsvalg, bispedømmerådsvalg og Kirkemøtet finner du samlet i ressursen "Kirkevalget – nominere kandidater".

 • Planlegging av kommunikasjonsarbeidet

  Sett i gang med planleggingen av det store kommunikasjonsarbeidet for kirkevalget. Her finner du ressurser for å lage en kommunikasjonsplan.

   

  Utkast til kommunikasjonsplan

  Valgstyrene bør sette opp en plan for kommunikasjonsarbeidet i forbindelse med valget. Anbefalt frist for dette er 1. februar, men om valgstyret og staben kommer i gang med dette senere, er det også greit. Det viktigste er at det legges en plan for hvordan man skal nå ut med budskapet om at man trenger kandidater til listene, om at det er valg for alle kirkens medlemmer og tid og sted for forhåndsvalg og på valgdagen.

  Her kommer to verktøy som kan tas i bruk i dette arbeidet, ett forenklet (utarbeidet av Oslo bispedømmekontor) og ett litt mer detaljert (utarbeidet av Kirkerådet):

  Kirkerådet har laget en plan for kirkevalgkommunikasjon, ta gjerne utgangpunkt i denne når menigheten skal utforme sin plan. Denne finner du under "Annonsering" i sidemenyen.

  Kommunikasjonspakke for menighet

  Menighetens ansatte og frivillige kan sammen med menighetsrådet gjøre mye for å få oppmerksomhet rundt hva menigheten er opptatt av og få en god oppslutning om valget. I lista under er det 15 forslag til aktiviteter man kan gjøre, fem er i den "grunnleggende kommunikasjonspakken", de ti neste er aktiviteter som inngår i en "utvidet kommunikasjonspakke".

 • Design, bilder og maler

  Visuell profil, bilder og maler

  På design.kirken.no finner du alt av materiell for å kommunisere visuelt rundt kirkevalget i 2023.

  Menigheter, fellesråd og bispedømmer kan bruke grafiske elementer fra design.kirken.no til å promotere kirkevalget. Listestillere har ikke anledning til å bruke elementer fra ressursene på design.kirken.no

  Du må logge inn for å få tilgang til alle ressursene. Alle medarbeidere i kirken kan logge inn.

   

  Visuell profil

  I design.kirken.no finner du logo og fargebruk for Den norske kirke og for kirkevalget spesielt.

  Klikk her for å komme til visuell profil for kirkevalget.

   

  Bilder

  I design.kirken.no en rekke bilder som kan brukes i promotering av valget: bilder fra kirkelige sammenhenger, frivillige, ansatte, bilder som viser digital og fysisk stemmegivning – og mye mer. Logg inn for å laste ned bilder fra bildearkivet.

  Klikk her for å komme til hele bildearkivet.

  Klikk her for å komme til bilder merket med kirkevalg.

   

  Maler og designfiler

  I design.kirken.no finner du maler som er spesialtilpasset valgets ulike faser: nominasjonsfasen (finne kandidater til rådene) og valg- og mobiliseringsfasen (motivere velgere til å avgi stemme).

 • Artikkeltekster

  Artikkeltekster til fri bruk

  Tekstene som blir lagt på denne siden kan du kopiere, justere og bruke i egne flater, som menighetsblad eller nettside.

   

  Menighetsbladartikkel

  Menighetsblad og nettsider er en ypperlig plass for å fortelle om kirkevalg og oppfordre til å delta.

  Her er en artikkel på to språk, tilpass til egne forhold.

  Fem gode grunner til å stemme i kirkevalget

  Innsalg til media

  Et tips til lokale redaksjoner om at det for første gang er mulig å forhåndsstemme digitalt, kan være et godt innsalg. Her er forslag til en artikkel som kan sendes over. Den kan selvfølgelig også brukes i egne kanaler, for eksempel på menighetens hjemmeside. Dokumentet er i word, og tilpasses lokale forhold.

 • Kampanjevideoer

  Kampanjevideo - 1 minutt

  Kirkevalgkampanjen 2023 sparkes i gang med publisering av hovedvideoen på sosiale medier 10. august kl 09.00. Forhåndsstemmingen starter også denne dagen. Videoen publiseres på Den norske kirkes Facebook-side og Instagram-profil. Bli med å dele! 

  Del videoen i menighetens kanaler fra 10. august kl 09.00. Å dele fra din personlige profil vil også ha god effekt.

  Alle er invitert til å dele videoen fra Den norske kirkes nasjonale Facebook-side og Instagram-profil, slik at den samlet vil nå flest mulig mennesker. Du kan også laste den ned.

  Last ned her

   

  Korte videoer til nedlastning

  Videoene under kan brukes fritt av menigheter i Den norske kirke for å synliggjøre kirkevalget. Videoene brukes også i den nasjonale digitale kampanjen. Les mer om den nasjonale kampanjen under "Annonsering" i sidemenyen.

  Videoene finnes i mange ulike formater, budskap og kombinasjoner av klipp. Videoene varer i 15 eller 6 sekunder. Noen er på bokmål og andre er på nynorsk. Trykk på en av lenkene i listen under for å se de ulike videoene.

  Last ned her

  Slik finner du frem: Velg om du ønsker å kommunisere om forhåndsstemming eller om å stemme på valgdagen. Velg deretter ønsket format. Klikk deretter på lenken "Se alle og last ned her". Der kan du se og laste ned videoen(e) du ønsker.

 • Presse

  Kontakt med media

  Hvordan få en sak på trykk i media? Denne veiledningen gir introduksjon og inspirasjon til hvordan du kan få på en sak i lokal/regional media.

  Hvorfor bruke tid på media? Det bidrar til å gjøre kirkevalget kjent og du kan oppfordre til å delta i valget

  Last ned: Medie-guide kirkevalget 2023: Få en sak på trykk (pdf)

 • Annonsering

  Kampanje/annonser

  Her finner du ressurser og informasjon om:

  • Nasjonal kampanjeplan 
  • Annonser til fri bruk
  • Råd for lokal annonsering

  Tillegg til nasjonal kampanjeplan (25. august 2023)

  • I tillegg til det som står under her, vil Kirkerådet også fokusere på felles fysisk forhåndsstemmedag over hele landet 31. august, ved å ha kampanje på Meta, Snap og display. Perioden for dette er 29. - 31. august. 
  • Det er laget en "native ad" som fokuserer på hvor lett det er å stemme digitalt. Denne går fra 29. august til 5. september i ulike nettaviser. Artikkelen det lenkes til er denne 
  • Videre styrkes kampanjen som beskrevet under på Meta, display og online video

  Nasjonal kampanjeplan

  Kirkerådet vil ha betalte nasjonale annonsekampanjer i forbindelse med forhåndsstemme-perioden og annonser som oppfordrer til å stemme på valgdagen(e). 

  Kirkerådet har laget en plan for kirkevalgkommunikasjon, ta gjerne utgangpunkt i denne når menigheten skal utforme sin plan.

  Kirkerådets kommunikasjonsplan kirkevalg (oppdatert 19.04.2023)

   

  Annonser til fri bruk

  Plakater, bilder og videoer fra nasjonal kampanje

  Materiellet som brukes i den nasjonale kampanjen vil bli lagt på denne siden innen 1. august. Materiellet vil bestå av plakater, videoer i 6 og 15 sekunder i formater for digitalt banner, post til sosiale medier og stories-format. 

  Det vil også bli laget en langvideo til bruk i sosiale medier. Publiseringstidspunkt for denne kommer.

  Annonser til fysisk avis

  I design.kirken.no ligger annonsemaler med tekst som kan tilpasses. Annonsene er særlig tilpasset avisspalter. 

  Kunngjøringsannonsemaler som kommer eller er tilgjengelig i design.kirken.no er:

   

  Råd for lokal annonsering

  Det er ikke nødvendig å kjøpe annonser lokalt for å informere om at det er valg i sosiale medier og nettaviser. Dette sørger Kirkerådet for gjennom den nasjonale kampanjen. Mediebyrået Essencemediacom, som plasserer annonsene for Den norske kirke, estimerer å nå frem til alle medlemmer mange ganger i løpet av perioden 10. august-11. september.

  Det kan likevel være ønskelig å bruke annonser i f.eks. fysiske region- eller lokalaviser (her plasseres ikke nasjonale annonser) eller andre digitale kanaler for å kommunisere hvem som stiller til valg eller om tid og sted for valget lokalt. Her følger derfor noen råd knyttet til annonsering.

  Digital annonse for kunngjøring av lister

  Ønsker dere en digital annonse for kunngjøring av lister?

  Se eksempel på på digital annonse med lister og informasjon her.

  Annonsen er laget av Borg bispedømme til Amedias aviser. Bispedømmer som ønsker å lage tilsvarende, kan kontakte Jannike Hansen i Amedia Østfold Akershus på telefon 90 40 74 39. Her er oversikt over Amedias aviser.

  Annonsering i Meta (Facebook og Instagram)

  I tillegg til de nasjonale annonsekampanjene er det mulig å kjøre lokale annonsekampanjer i sosiale medier. F.eks er Meta (Facebook og Instagram) de mest brukte sosiale mediene i Norge og er gode kanaler for å oppnå bred rekkevidde i befolkningen. 

  Det er viktig å vite om at annonser som omhandler valg eller politikk – i dette tilfellet kirkevalg - har spesielle krav i Meta:

  1. bekreftelse av identitet
  2. en «Betalt av» -erklæring, for å kunne bli godkjent av Meta.

  Bekreftelse av identitet

  Alle menigheter, bispedømmer, fellesråd og andre aktører som skal ha betalte annonser på Facebook og Instagram om Kirkevalg må derfor selv bekrefte identiteten sin ved å sende inn et bilde av seg selv med ID-kort/pass, for å kunne kjøre kampanjen. 

  Her finner du fremgangsmåte for hvordan man bekrefter identiteten sin

  Her finner du bakgrunn for hvorfor en må bekrefte identiteten sin

  "Betalt av"-erklæring

  Det må også opprettes en erklæring på Facebook-siden. Dette er noe kunden selv må fikse fra deres side, uavhengig om det er aktøren selv som kjøper annonsen, eller f.eks. et mediebyrå. Mer informasjon om dette, finner du her.

  Annonser i andre sosiale medier

  Om du ønsker å bruke andre kanaler, eller finne et alternativ uten en godkjenningsprosess slik Meta har, bør du utforske hva ditt behov er.

  Norges tredje største sosiale medium er Snapchat. Snapchat krever ikke en slik godkjenningsprosess og har god dekning i den norske befolkningen.

 • Nyhetsbrev og interninfo

  Nyhetsbrev og interninformasjon

  Det finnes flere informasjonskanaler for å følge med og komme med innspill til arbeidet med kirkevalg.

  Kirkevalg-nyhetsbrev

  Dette nyhetsbrevet er for deg som skal bidra i gjennomføring av kirkevalget, enten du er frivillig, folkevalgt eller ansatt.

  I starten vil det sendes ut om lag ett nyhetsbrev per måned – og oftere når valget nærmer seg. 

  Her vil alle utsendte nyhetsbrev om kirkevalget ligge. Du kan melde deg på for å få disse brevene her.

  Teams-kanal for kirkevalg

  Du som jobber med kommunikasjon i forbindelse med kirkevalget, er hjertelig velkommen inn i Teams-rommet Kirkevalg 2023 - kommunikasjon. Her kan du stille spørsmål og dele gode ideer. 

  Allmøte om kirkevalg

  Onsdag 26. april ble det avholdt allmøte for alle ansatte i Den norske kirke om kirkevalg. Møtet kan ses i opptak på YouTube. Det er også laget en Powerpoint som oppsummerer viktig informasjon og lenker.