Åpen kirke – veiledning og kommunikasjon

Åpen kirke – veiledning og kommunikasjon

"Åpen kirke" er både konkret veiledning til å holde Åpen kirke, men også kommunikasjonsressurser til fri bruk i menigheten for å vise at kirken er åpen.


  • Kirkerådet

  • 20.05.2021

  • 02.09.2022