Kirkens ansvar for barns rettigheter

Illustrasjon: Wilco Vogelaar

Kirkens ansvar for barns rettigheter

Menigheter verden over kjemper for barns rettigheter i kirke og samfunn.


 • 0-2, 3-5, 6-8, 9-12, 13-15, 16-18, voksne/familie

 • Kirkerådet

 • 05.10.2018

 • 30.10.2023
 • Kirkens ansvar for barns rettigheter

  Kirkenes verdensråd (KV) har fokus på barnerettigheter gjennom satsningen «Kirkens ansvar for barns rettigheter». Som en del av satsningen har barn og teologer fra hele verden jobbet sammen med barnerettighetsproblematikk. De har identifisert tre hovedsatsningsområder:

  • Lytt til barn
  • Beskytt barn
  • Ta vare på jorda

  KV inviterer alle sine medlemskirker til å ta del i arbeidet for barns rettigheter, gjerne med utgangspunkt i disse tre hovedområdene.

  Denne plakaten gir en kort oversikt over satsingen: nynorsk | bokmål
  Trykkversjon av plakaten (med passmerker): nynorsk | bokmål

  Les om KVs satsing og den teologiske forankringen: Kirkens ansvar for barns rettigheter . Les utfyllende om satsingen her.

   

  Hva kan din menighet gjøre?

  • Lære mer om barns rettigheter sammen med barn og unge, se under.
  • Jobbe med satsningsområdene:
   • Lytt til barn (egen ressurs om barns medvirkning)
   • Beskytt barn
   • Ta vare på jorda
  • Lær mer om samiske barns rett til medvirkning, se under "Lytt til barn"
  • Involver barn og unge når dere skal jobbe med temaene. Tips under "Lytt til barn"

   

   

 • Barnekonvensjonen

  Barnekonvensjonen - barnas egne rettigheter

  Barn er en sårbar gruppe med spesielle behov for beskyttelse. Dette handler ikke bare om å få husly, trygghet og omsorg, men om å bli behandlet som individer med egne rettigheter.

  Les Unicefs FNs barnekonvensjon enkelt forklart.

  Alle barn omfattes av Menneskerettighetskonvensjonen og andre folkerettslige dokumenter, men det var likevel behov for en tydeliggjøring. Etter et omfattende arbeid ble Barnekonvensjonen vedtatt av FNs generalforsamling i 1989. Rettighetene den beskriver gjelder absolutt alle barn, uavhengig av nasjonalitet, kjønn, sosial status, religion og kultur. Hovedprinsippet er at barnets beste skal komme først, i alle situasjoner, overalt. (Hentet fra Unicef.no).

  Grunnleggende prinsipper for barns rettigheter:

  • Likebehandling: Barns rettigheter gjelder for alle barn.
  • Barns beste: Voksne skal gjøre det som er best for barn.
  • Liv, helse og utvikling: Alle barn har rett til et liv og en fremtid.
  • Medvirkning: Alle barn har rett til å bli hørt i saker som angår dem.

   

  Barns rettigheter i Norge

  Barn og unges oppvekstsvilkår i Norge er – sammenlignet med andre land – veldig bra. Samfunnet er opptatt av barns rettigheter og barn sier selv at det er godt å være barn i Norge. Samtidig må vi ta innover oss at mange barn i Norge opplever brudd på sine rettigheter.

  Barn og unge i har selv skrevet en tilleggsrapport til FNs barnekomite om barnerettssituasjonen i Norge: Kidza-har-rett.pdf (barneombudet.no). Flere aktuelle rapporter om barnerettssituasjonen i Norge finner du på nettsiden til Barneombudet.

   

  Ungdommens kirkemøte (UKM) behandlet i 2018 saken Kirkens ansvar for barns rettigheter. UKM fremhever spesielt:  

  • Barn med spesielle behov/ funksjonsnedsettelser
  • Døve og hørselshemmede barns rett til språk
  • Fattigdom og utenforskap
  • Barn utsatt for vold
  • Samiske barn og ungdoms kunnskap og rett til eget språk, identitet og kultur
  • Seksuell trakassering, holdninger, grenser
  • Mobbesaker som ikke håndteres bra
  • Utfordringer til LHBTI+-barn
  • Barn på flukt og asylbarn

   

 • Metodikk

  Metodikk for å lære om barns rettigheter

  For både barn, tweens, ungdom og voksne

  1 Rettigheter vs. ønsker 

  Passer for barn, unge og voksne som kan lese. Kan tilpasses forskjellige aldersgrupper. Last ned ressursen her.

   

  2 Refleksjon/samtale

  Passer for alle, barn, ungdom og voksne. Vi ønsker oss mange ting og vi trenger mange ting. Hva er virkelig viktig i livet mitt? Hva trenger barn for å kunne vokse opp trygt og godt?

  Noter eller tegn og tenk gjennom/snakk om hvilke av behovene som er deler av barns rettigheter.

   

  3 Barnas rettighetskort fra Unicef Norge

  Til samtaler om barns rettigheter med barn i barnehage og barneskolealder. Bildene og metodikk kan lastes ned eller bestilles gratis hos UNICEF Undervisning

   

  4 Tegn barns rettigheter

  Etter at dere har lært om barns rettigheter kan hvert barn velge en rettighet og tegne den. Så kan dere lage en utstilling. En plakat med enkel utgave av barnekonvensjonen kan bestilles gratis hos UNICEF Undervisning.

   

  5 Samtale om barns rettigheter

  Illustrasjon: Eivind Gulliksen, hentet fra minstemme.no

  Hva ser vi på bildet? Hva gjør de ulike barna? Hvilke kontrastpar ser vi? Dette illutrasjonsbildet kan brukes som utgangspunkt for en samtale med barn. Last ned illustrasjonen og tips på minstemme.no

   

  6 Andre opplegg om rettferdighet og rettigheter

 • Bibelen og barns rettigheter

  • Mark 10,13-16 Jesus og barna. Tekstgjennomgang i tre deler av Søren Schwesig, prost i Stuttgart, Tyskland
  • Matt 21,12-16, av Paul Erik Wirgenes til "Ettertanke", publisert i VL 14.8.2018.
  • Se også "Fattigdoms og rettferdighetsbibelen", Verbum.

   

 • Gudstjenesteressurser

  Gudstjeneste med bønnevandring om barns rettigheter. Se forslag til preken og bønnevandringsposter mm. i denne ressursen.