Kirken logo

Få tilgang til "Kirka vår - samlet plan for arbeidet i soknet"

Oppdatert 13. november 2023:

Tilgang til Kirka vår

Ansatte og rådsmedlemmer kan få tilgang på følgende måter: 

  1. Kirkeverge/daglig leder kan be om tilgang i ID Web, 
  2. Rådsmedlemmer fyller ut skjema
  3. Registreringsskjema for rådsmedlemmer og ansatte 
  4. Lesetilgang for ansatte (admin-tilgang for kirkeverger). 

 

1. ID Web 

Fellesråd som er Kirkepartner-kunder, med tilgang til ID web, kan be om tilgang der.

I IDweb kan man få tilgang til Fellesråd, som inkluderer alle sokn i fellesrådet, eller til enkeltsokn.

Hvert sokn og fellesråd har tre tilgangsgrupper, en for hvert tilgangsnivå (les mer om tilgangsnivå lenger ned).

Søk opp og kryss av for gruppene "Menighetsplan [navn på fellesråd eller sokn] [tilgangsnivå]" for hver bruker, hvor siste ord er "admin", "skriv" eller "les". 

Etter at forespørsel er sendt vil den bli godkjent av Kirkerådet etter kort tid. 

Merk: brukeren må allerede ha et brukernavn til kirkens fellesløsninger: Brukernavnet består av to bokstaver og tre tall (f.eks. ab123). Les mer om brukernavn lenger ned. 

2. Skjema for rådsmedlemmer

Rådsmedlemmer kan få lesetilgang til sokn de er valgt inn i ved å fylle ut dette skjemaet, som er koblet opp mot valgresultatet. Mer informasjon, inkludert informasjon om brukernavn, ble sendt til de fleste rådsmedlemmer (digitalt eller post) i midten av oktober. NB: Tilgang er ennå ikke gitt til de som har registrert seg - det vil skje i løpet av november.

3. Registreringsskjema i Excel

Kirkeverge eller daglig leder fyller ut et registreringsskjema på vegne av ansatte og rådsmedlemmer i soknene i sin enhet. Skjemaet sendes til kirkavar@kirken.no. (NB: send inn i Excel-format, ikke pdf)

Brukere skal både meldes inn og ut via dette skjemaet. Brukeren får e-post når tilgangen er klar.

Se forklaring på feltene organisasjonsnummer, brukernavn og tilgangsnivå lenger ned.

4. Lesetilgang for ansatte

Ansatte vil få lesetilgang til alle sokn i fellesrådet de er tilknyttet i løpet av november. Flere har allerede fått tilgang via IDweb eller registreringsskjema. Vi gir informasjon via nyhetsbrev og her på Ressursbanken så snart tilganger er opprettet for alle ansatte. 

Kirkeverger har fått admin-tilgang fra 10 november.

Endre tilgangsnivå

Har fellesrådet rådsmedlemmer og ansatte som trenger skrive- eller admin-tilgang for å gjøre de det skal i «Kirka vår»? Fellesråd som er Kirkepartner-kunder kan endre tilgangsnivå via IDweb (jf punkt 1, over). I andre fellesråd kan admin-brukere fylle ut skjema for dette via administrasjonssiden i Kirka vår (siden åpnes når man er logget inn i «Kirka vår» med en admin-bruker). Vi jobber med å lage enklere løsninger for dette. 

Forklaring på felter i skjema:

Brukernavn/kontonavn

Brukernavn/kontonavn fra Kirkepartner har to bokstaver og tre tall. Dette har mange fått i forbindelse med tilgang til trosopplæringsverktøy, intranett, og Kirkens lokale skrivebord. Mange bruker det også som første del av e-postadressen sin, men skriv kun det som er før @kirken.no / @kyrkja.no.

Rådsmedlemmer uten brukernavn (for eksempel rådsmedlemmer) meldes inn via registreringsskjema (punkt 2) Kirkerådet vil da opprette et brukernavn og gi beskjed om dette. Det kan ta noen uker fra skjema sendes inn til disse blir opprettet. Vurder gjerne hvem som trenger egen bruker - ikke alle trenger å har behov for å lese planen mellom rådsmøtene.

Organisasjonsnummer

Organisasjonsnummeret må enten være til det soknet som personen skal ha tilgang til, ELLER et fellesråd, hvor brukeren skal ha tilgang til alle soknene.

Skriv kun et org nr pr linje - skal brukeren ha tilgang til flere (men ikke alle) sokn i et fellesråd kan man skrive flere linjer.

Hvis brukeren skal ha forskjellige tilgangsnivå til forskjellige sokn i sitt fellesråd, må det skriver en linje for hvert sokn.

Tilgangsnivå

Hvert sokn /fellesråd har tre "tilgangsgrupper", Hvilken gruppe brukeren legges i styrer hvilken tilgang de har i soknets plan. 

Velg kun én gruppe pr bruker:

  • Tilgangsnivå "les": Kan logge seg inn og lese alt og laste ned dokumenter 
  • Tilgangsnivå "skriv": Kan i tillegg skrive og slette tekster, laste opp og slette dokumenter, opprette og slette aktiviteter, opprette og godkjenne samarbeidsaktiviteter (fra andre sokn i prostiet). •
  • Tilgangsnivå "admin": Kan i tillegg blant annet få mulighet til å opprette og slette nye planer for kommende perioder, se alle brukere som har tilgang til planverktøyet for dette soknet og etter hvert endre målform. Flere funksjoner kan bli lagt til.