Kirkevalget 2023

Kirkevalget 2023

Valg i kirken gjennomføres hvert fjerde år, og i år er det valgår, og valgdag 11. september.


  • Kirkerådet

  • 14.08.2023

  • 04.12.2023